Beta
Søket ga 21 treff.
Sveinung Rotevatn
2022-11-11 19:20:23

RT @digi_no: . @Venstre vil bruke 8,34 milliarder kroner på å få fortgang i digitaliseringen, og det er bare på de forslagene de nevner som de viktigste. (abo) #statsbudsjettet2023 https://t.co/fTuEMrteyK

Venstre
2022-11-11 19:18:08

RT @digi_no: . @Venstre vil bruke 8,34 milliarder kroner på å få fortgang i digitaliseringen, og det er bare på de forslagene de nevner som de viktigste. (abo) #statsbudsjettet2023 https://t.co/fTuEMrteyK

– I eit stramt budsjett er det viktig å framleis prioritere sjukehusa, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n\n🏥 Regjeringa foreslår å auke driftsløyva til sjukehusa med til saman 2,7 milliardar kroner\n\n– Det er viktig for oss at sjukehusa får rom til å prioritere oppgåver som ikkje gir inntekter gjennom innsatsstyrt finansiering. Vi ønsker at det skal vere enkelt for sjukehusa og fagfolka å prioritere rett. Denne endringa kan også gjere det enklare å prioritere opp psykisk helse i forhold til somatikken, seier Ingvild Kjerkol.\n\n👉https://www.regjeringen.no/id2930540/\n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #helse #psykiskhelse

Næringsomstillingspolitikken på 60 sekunder, presentert av næringsminister \nJan Christian Vestre. #Statsbudsjettet #Statsbudsjettet2023 \n\nLes detaljene her: www.regjeringen.no/id2930411

AnetteTrettebergst.
2022-10-06 14:51:07

RT @Austlid: Bra med løft for leseorganisasjoner! Men bibliotek og elever trenger innhold i tida vi lever i nå - styrk skolebibliotek og læremiddelkjøp ⁦@Trettebergstuen⁩ ⁦@BartonBrenna⁩ ⁦@Arbeiderpartiet⁩ ⁦@DnF_publisher⁩ #statsbudsjettet2023 https://t.co/xxaZx92sMB

Klima- og miljødep
2022-10-06 13:50:44

Klima- og naturkrisen kan ikke settes på vent. #statsbudsjettet2023 foreslår store kutt i klimagassutslippene. For første gang har budsjettet også en klimastatus og -plan. \n\nhttps://t.co/mB38cPbzk3

Nærings&fiskeridep
2022-10-06 13:39:07

Her finn du Nærings- og fiskeridepartementet sine pressemeldingar i samband med #statsbudsjettet2023. \nhttps://t.co/tX72zlZOGZ

Nærings&fiskeridep
2022-10-06 12:50:14

Regjeringa foreslår i #statsbudsjettet for 2023 å løyve 21 millionar kroner til ei ekstraordinær tilskotsordning for kystrekeflåten i 2023. @bjoskj #statsbudsjettet2023 \n\nLes meir: https://t.co/dVV91DBngx https://t.co/VqpdifkGTn

I ei tid der det viktigaste for regjeringa har vore å prioritere tryggleik og rettferdig fordeling, foreslår regjeringa i #statsbudsjettet2023 å oppretthalde dei fleste løyvingane til havområdet på budsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet.\n\nLes meir: https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2023/statsbudsjettet-2023-dokumenter-og-pressemeldinger/id2928119/?expand=nfd\n\nBjørnar Skjæran

Regjeringen legger frem #statsbudsjettet2023 og øker satsningen på matvareberedskap og landbruk over hele landet🌿

Nærings&fiskeridep
2022-10-06 11:01:10

Næringsomstillingspolitikken på 60 sekunder, presentert av næringsminister @jcvestre. #statsbudsjettet #statsbudsjettet2023 https://t.co/Yj7cR92HMY

Kamzy Gunaratnam
2022-10-06 10:52:56

RT @Utenriksdept: – Åtaka på kvinners rett til å bestemme over eigen kropp er blitt meir koordinerte, betre førebudde og betre finansierte enn før, seier @ahuitfeldt.\nRegjeringa gjer framlegg om å auke løyvinga til likestilling i #statsbudsjettet2023\n👉 https://t.co/HvnGUNYBRN https://t.co/cygFkSSZhs

Justisdepartementet
2022-10-06 10:47:42

Regjeringen styrker sivil beredskap og sikkerhet.\n– Et budsjett som bidrar til å holde egen befolkning trygg, både for dagens trusler og de som kan komme. Det er en av de viktigste oppgavene for regjeringen, sier statsråd Mehl om #statsbudsjettet2023.\n\nhttps://t.co/Bn9QgqVhv9

Kamzy Gunaratnam
2022-10-06 10:43:48

RT @Utenriksdept: Dei globale humanitære behova er rekordhøge. I #statsbudsjettet2023 viderefører regjeringa innsatsen der det er store udekte behov.\n– Den humanitære innsatsen i Ukraina skal ikkje gå ut over innsatsen i andre humanitære kriser i verda, seier @ahuitfeldt\n👉 https://t.co/HvnGUNYBRN https://t.co/S5JMFICPZa

Regjeringen legger fram #statsbudsjettet2023 som gir store, nødvendige kutt av klimagassutslippene. Samtidig legger den fram en klimastatus og -plan som et helt nytt verktøy for klimastyring av politikken. \n\nBlant det som bidrar til utslippsreduksjoner i årets klimastatus og -plan er:\n✅økning i CO2-avgiften \n✅økning og utvidelse av omsetningskravet for biodrivstoff \n✅etablering av BIONOVA, for å kutte klimautslipp i landbruket\n✅styrking av Enova med 500 millioner kroner til utslippskutt og grønn omstilling \n\n

Klima- og miljødep
2022-10-06 10:21:37

Klima- og naturkrisen kan ikke settes på vent. #statsbudsjettet2023 foreslår store kutt i klimagassutslippene. For første gang har budsjettet også en klimastatus og -plan. \n\nhttps://t.co/mB38cPbzk3

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:12:13

Løfter det psykiske helse- og rusfeltet: regjeringa løyver 300 millionar kroner til forsterka innsats på områda. https://t.co/hxuJkrkuiu\n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #psykiskhelse #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:07:30

Digitale løysingar skal styrke #vårfelleshelsetjeneste: regjeringa foreslår å løyve 328,6 millionar kroner til arbeidet med digital samhandling, helsedata og felles språk. https://t.co/1eiOXjktAv \n\n#statsbudsjettet2023 #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:06:15

Meir til sjukehusa og døgnbehandling i psykisk helsevern: regjeringa foreslår å auke driftsløyva til sjukehusa med til saman 2,7 milliardar kroner. https://t.co/V7cCdQPwuo \n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:05:08

Rustar opp beredskapen og sørger for vaksinar og smittevernutstyr: regjeringa foreslår 1,9 milliardar kroner til innkjøp av vaksinar mot covid-19 i 2023. \nhttps://t.co/J711keTKpT \n#statsbudsjettet2023 #helse

Laster...
Laster...