Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Klima- og naturkrisen kan ikke settes på vent. #statsbudsjettet2023 foreslår store kutt i klimagassutslippene. For første gang har budsjettet også en klimastatus og -plan. \n\nhttps://t.co/mB38cPbzk3

Emneknagger:

Postet:
2022-10-06 13:50:44

Delt innhold:
Klima- og miljøbudsjett for utslippskutt og omstilling
Klima- og naturkrisen kan ikke settes på vent, fordi dens virkninger vil merkes stadig mer i tiden som kommer. Budsjettet vi presenterer i dag legger derfor opp til nødvendige kutt i klimagassutslipp. Regjeringa legg fram eit budsjett som gir store, na...