Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Regjeringa foreslår i #statsbudsjettet for 2023 å løyve 21 millionar kroner til ei ekstraordinær tilskotsordning for kystrekeflåten i 2023. @bjoskj #statsbudsjettet2023 \n\nLes meir: https://t.co/dVV91DBngx https://t.co/VqpdifkGTn

Emneknagger:

Postet:
2022-10-06 12:50:14

Delt innhold:
21 millionar til ei ekstraordinær tilskotsordning for kystrekeflåten
Regjeringa foreslår i budsjettet for 2023 å løyve 21 millionar kroner til ei ekstraordinær tilskotsordning for kystrekeflåten i 2023. Samanlikna med andre delar av fiskeflåten er flåten som fiskar etter kystreke i ein særskild krevjande situasjon grunn...