Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
Regjeringen styrker sivil beredskap og sikkerhet.\n– Et budsjett som bidrar til å holde egen befolkning trygg, både for dagens trusler og de som kan komme. Det er en av de viktigste oppgavene for regjeringen, sier statsråd Mehl om #statsbudsjettet2023.\n\nhttps://t.co/Bn9QgqVhv9

Emneknagger:

Postet:
2022-10-06 10:47:42

Delt innhold:
Regjeringen fortsetter styrkingen av sivil beredskap og samfunnssikkerhet
Regjeringen foreslår å videreføre opprustingen av flere sentrale områder innen beredskap og samfunnssikkerhet.