Beta
Søket ga 481 treff.

Det er avklaring i årets jordbruksoppgjør, og det blir pressekonferanse i dag tirsdag, kl. 12:00.

Regjeringa gjer framlegg om meir til fornybar energi og reindrift:\n\n👉 Ekstra midlar til Bionova for å dekkje etterspurnaden etter finansiering til investeringar i fornybar energi i landbruket. \n\n👉 Styrkje reindriftsforvaltninga og auke kunnskapsgrunnlaget om reindrift.

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret 2023

Inntektsløft for norsk landbruk.

Staten legger fredag 5. mai fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør.

Jordvernprisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen.\n\n- Å ta vare på matjorda er svært viktig for samfunnet, men ofte en vanskelig oppgave for kommunene, og derfor ønsker jeg å gi oppmerksomhet og ros til de som bevisstgjør og tar dette ansvaret på alvor i arealplanleggingen. Mitt håp er at vi får fram mange gode kandidater og finner fram til en verdig vinner i 2023 som kan vise oss hvordan disse utfordringene kan løses, sier landbruks- og matminister...

- Vi må ha økt rekruttering og gode velferdsordninger slik at unge vil å gå inn i næringa, sier leder for Norges Bygdeungdomslag Henrik Nordtun Gjertsen.\n\nGjertsen, sammen med bygdepolitisk nestleder Tirill Søgård Trætli og generalsekretær Andrine Snopstad, møtte i dag landbruks- og matminister Sandra Borch for å legge fram sine prioriterte saker i forbindelse med årets jordbruksoppgjør. \n\n- Dette er en engasjert og kunnskapsrik gjeng unge mennesker. Jeg har fått mange gode innspill som vi skal ta med oss videre, sier Borch.

- Vi må ha økt rekruttering og gode velferdsordninger slik at unge vil å gå inn i næringa, sier leder for Norges Bygdeungdomslag Henrik Nordtun Gjertsen.\n\nGjertsen, sammen med bygdepolitisk nestleder Tirill Søgård Trætli og generalsekretær Andrine Snopstad, møtte i dag landbruks- og matminister Sandra Borch for å legge fram sine prioriterte saker i forbindelse med årets jordbruksoppgjør. \n\n- Dette er en engasjert og kunnskapsrik gjeng unge mennesker. Jeg har fått mange gode innspill som vi skal ta med oss videre, sier Borch.

– Det er hyggelig å ha med seg hunden sin på tur. For mange er påsken tida for å ta turen ut i påskesola, men husk å ha hunden din i bånd, sier landbruks- og matminister Sandra Borch 🐶

FAO og Norge har felles mål for global matsikkerhet

Nestleder i FN organisasjonen for mat og landbruk (FAO), Beth Bechdol, møtte statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, for en samtale om den globale matsikkerhetssituasjonen, og samarbeidet mellom FAO og Norge.

Landbruks- og matminister Sandra Borch besøkte Den Sorte Havre på Tveter Gård i Våler og Lille Blad på Heller Gård i Askim🌾🍃\n\n👉 Den Sorte Havre dyrker og videreforedler urkornet svarthavre, som har blitt dyrket i Norge siden før vikingetiden. Denne havren har mer av det sunne fettet og mindre karbohydrater enn vanlig hvit havre. \n\n👉 Lille Blad produserer salat, krydderurter og mikrogrønt året rundt med hjelp av kunstig intelligens og løsninger som ikke krever jord.

– Skogen gir viktige bidrag til folkehelsa. Friluftsliv betyr mye for både trivsel og helse, og i Norge gjør allemannsretten at skogen er tilgjengelig for alle. Nettet av skogsbilveier bidrar til å øke denne tilgjengeligheten. Skogen er verdifull, og er en viktig ressurs som må forvaltes klokt og på en bærekraftig måte, sier landbruks- og matminister Sandra Borch 🌳🌳🌳

Vi markere kvinnedagen ved å lytte til dyktige kvinner i landbruket verden rundt. \n\n- Det er viktig at alle stemmer blir hørt. Jordbruket trenger kunnskapen, viljen og engasjement til alle som gjør en viktig jobb i landbruket, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.\n\nEn stor takk til alle som har bidratt til videoen:\nNorges Bygdekvinnelag\nIndian Cooperative Network for Women – Working Women’s Forum\nLandbrug & Fødevarer\nNorges Bondelag

I år er 15. årsjubileet til Svalbard Globale frøhvelv🌱🌱🌱\n\nDette ble markert ved at 20 internasjonale genbanker deponerte 20 000 nye frøprøver til hvelvet i Longyearbyen. \n\n– Svalbard Globale frøhvelv tilbyr en langsiktig sikkerhetsforanstaltning i en verden hvor naturgitte katastrofer som jordskjelv og flom, menneskeskapte handlinger som krig og konflikter og uheldige situasjoner som langsiktig strømbrudd, vil ramme plantemangfoldet og dermed framtidas landbruk, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.\n\nLes mer på regjeringen.no:\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svalbard-globale-frohvelv-markerer-15.-arsjubileet-med-nye-frodeponeringer/id2964591/

Innholdsrik tur til Finnmark!\n\nLandbruks- og matminister Sandra Borch besøkte verdens nordligste melkeprodusenter, Lise og Birger Skreddernes.\n\n- At vi har melkeproduksjon her i Finnmark, og i resten av Norge, er viktig, men på ingen måte en selvfølge. Vi trenger et aktivt landbruk som sikrer selvforsyning, beredskap og et variert kulturlandskap i hele landet, sier landbruks- og matministeren. \n\nTuren gikk videre til NIBIO Svanhovd. NIBIO forsker og leverer kunnskap blant annet om mat- og planteproduksjon, miljø og genressurser. Svanhovd - et unikt møtested i Pasvikdalen er sterkt engasjert i miljøforskningssamarbeid i Barentsregionen, og stasjonen driver et moderne DNA-laboratorium.\n\n- På Svanhovd er det...

Vil du også kjenne på smaken av vidda?\n\nLandbruks- og matminister Sandra Borch fikk servert fantastiske smaksopplevelser fra kokken Brita Stensgård, da hun besøkte standen for reinkjøttbedrifter under årets UMAMI ARENA.\n\nMarkedsutvalget for reinkjøtt og Innovasjon Norge inviterte fire reinkjøttbedrifter på felles stand: Rein - helten på vidda. Dette er en del av markedsutvalgets satsing mot storhusholdningsmarkedet, hotell, restaurant og catering (HoReCa). \n\nDisse bedriftene deltok Stensaas Reinsdyrslakteri As, Arctic Rein og Vilt, Skodi Rein og Rørosrein.

Fortsatt ikke planlagt vinterferien?❄️ \n\nStatskog har fått 15 nye hytter og tilbyr nå over 100 rimelige overnattingstilbud i norsk natur.\n\nLes mer på regjeringen.no:\nhttps://www.regjeringen.no/id2963316/

- Eg er glad for at vi har fått til ei vidareføring av straumstøtteordninga for jordbruksføretak, veksthus og vatningslag. Ordninga er avgjerande for å sikre norsk matproduksjon, og gir næringa føreseielege rammevilkår framover, seier landbruks- og matminister Sandra Borch.\n\nLes meir om saka på regjeringen.no:\nhttps://www.regjeringen.no/id2963314/

- Jeg er glad for at vi nå har inngått en avtale med reindriften med en høy økonomisk ramme. Avtalen bidrar til å støtte de reineierne som har reindrift som sin hovedvirksomhet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

14,9 milliarder til norske bønder

Landbruksdirektoratet utbetaler 4,9 milliarder kroner i produksjons- og avløsertilskudd.

Photos from NMBU's post
Laster...
Laster...