Beta
Søket ga 938 treff.
Helse- og omsorgsdep
2022-11-24 14:27:23

@Peri_kost Her er anbefalingen fra FHI som regjeringen har lagt til grunn for sin vurdering: https://t.co/76JU3SsKUy. Se også: https://t.co/Wj5meLE01h

Helse- og omsorgsdep
2022-11-24 09:22:09

Nytt Bioteknologiråd fra 1. mai 2023 – vil du sitte i rådet eller vil du foreslå kandidater? \nhttps://t.co/ZLBJbfiJqF

Helse- og omsorgsdep
2022-11-21 13:27:36

Som oppfølging av Helse Sør-Østs vedtak om videreutvikling av Sykehuset Innlandet har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i foretaksmøte bedt Helse Sør-Øst om å belyse forhold som kan redusere risiko. \nhttps://t.co/5V3W8TJN69

Helse- og omsorgsdep
2022-11-18 13:20:44

Alle i alderen 18 til 64 år får tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine👇\n\nhttps://t.co/wixSJ0elIA

Helse- og omsorgsdep
2022-11-11 14:33:47

Flere pasienter vil få kolesterolsenkende legemidler på blå resept som følge av anbudspilot: https://t.co/MNOeOyp3Nw

Helse- og omsorgsdep
2022-11-04 13:42:23

Korleis kan helsetenester for psykisk sjuke bli best organiserte i framtida? \n\nEit nytt utval skal sjå på dette 👇\nhttps://t.co/aTazLdm40x

Helse- og omsorgsdep
2022-10-21 12:03:38

Regjeringen har i dag fremmet forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. https://t.co/l9dnuHauk7

Helse- og omsorgsdep
2022-10-21 10:24:52

Helse- og omsorgsministeren har i dag avholdt foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF. https://t.co/wc8gTlegYE

Helse- og omsorgsdep
2022-10-21 10:15:15

Riksrevisjonen har lagt frem en rapport om innsattes helse-, opplærings- og velferdstjenester i fengslene. https://t.co/KwRQTEfhrs

Helse- og omsorgsdep
2022-10-12 13:19:06

@helse_og_omsorg og @UniOslo i Oslo har invitert toppledere fra hele verden for å snakke om global helse. Delta digitalt fredag 14. oktober👇 https://t.co/h8RYpKgY0d

Helse- og omsorgsdep
2022-10-11 13:09:47

Norske helsemyndigheiter og @WHO_Europe har lenge jobba for at fleire pasientar skal få tilgang til nye, gode legemiddel. I denne leiarartikkelen fortel dei om arbeidet: https://t.co/1XrARGz2rW

Helse- og omsorgsdep
2022-10-10 09:27:04

@helse_og_omsorg åpner for at nye kommuner kan kobles på velferdsteknologisk knutepunkt. Erfaringer viser at utveksling av informasjon gjennom knutepunktet kan gi helsepersonell en enklere hverdag. 👉https://t.co/5N0K8Je9me

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:12:13

Løfter det psykiske helse- og rusfeltet: regjeringa løyver 300 millionar kroner til forsterka innsats på områda. https://t.co/hxuJkrkuiu\n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #psykiskhelse #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:07:30

Digitale løysingar skal styrke #vårfelleshelsetjeneste: regjeringa foreslår å løyve 328,6 millionar kroner til arbeidet med digital samhandling, helsedata og felles språk. https://t.co/1eiOXjktAv \n\n#statsbudsjettet2023 #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:06:15

Meir til sjukehusa og døgnbehandling i psykisk helsevern: regjeringa foreslår å auke driftsløyva til sjukehusa med til saman 2,7 milliardar kroner. https://t.co/V7cCdQPwuo \n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:05:08

Rustar opp beredskapen og sørger for vaksinar og smittevernutstyr: regjeringa foreslår 1,9 milliardar kroner til innkjøp av vaksinar mot covid-19 i 2023. \nhttps://t.co/J711keTKpT \n#statsbudsjettet2023 #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:02:24

Historisk satsing på fastlegeordninga: regjeringa foreslår å styrke fastlegeordninga med 690 millionar kroner i 2023, med ein heilårsverknad på 920 millionar. https://t.co/g5Rt8i7Mqk #statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-09-30 13:00:23

Helse- og omsorgsdepartementet lyser ut to utmerkingar i samband med Intensjonsavtalen for eit sunnare kosthald. Fristen for å nominere bidrag er 15. november.\n\nhttps://t.co/GA7Y4bKcaR

Helse- og omsorgsdep
2022-09-30 12:50:24

https://t.co/k9ilWVTZrl

Helse- og omsorgsdep
2022-09-20 10:21:41

Sist veke var Ingvild Kjerkol i Israel og Palestina der ho deltok på WHO Euros regionalmøte i Tel Aviv. Noreg hadde saman med WHO Euro tatt initiativ til ein spesialsesjon om å styrke tilgangen til nye innovative legemiddel. https://t.co/Ip3ikEipJ6\n#vårfelleshelsetjeneste https://t.co/83SWuEFbs7

Laster...
Laster...