Beta
Søket ga 1068 treff.
Helse- og omsorgsdep
2023-12-14 13:56:57

Europakommisjonen positiv til å starte forhandlinger med Norge om helseberedskap: https://t.co/CZfkA1qbbg

Helse- og omsorgsdep
2023-12-14 10:22:22

Abortutvalet overleverer i dag utgreiinga si. @ingvildkjerkol: Kvinner skal ha tilgang på trygg og god informasjon. Kvinner skal ha god rettleiing og støtte frå helsetenesta. https://t.co/489mbJvWJQ

Helse- og omsorgsdep
2023-12-12 12:29:40

As Norway’s candidate to the WHO global executive board, a key priority for Dr. Cathrine Lofthus is to advocate for stronger political commitment and more investments for achieving Universal Health Coverage (UHC) for all worldwide #UHCDay @UHC2030

Helse- og omsorgsdep
2023-12-11 15:07:54

240 millioner kroner til rekruttering og samhandling i Helse Nord: https://t.co/Q5QoWcusn5

Helse- og omsorgsdep
2023-12-08 15:05:04

Her er programmet til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Lofoten 12. desember: https://t.co/gNqGF1dbU8

Helse- og omsorgsdep
2023-12-06 10:42:41

Abortutvalet legg fram sin rapport 14. desember: https://t.co/GBpeXEyHmq

Helse- og omsorgsdep
2023-12-05 12:02:37

Dette er finalistane til utmerkingane for sunnare kosthald: https://t.co/FznOug8uNL

Helse- og omsorgsdep
2023-12-04 11:33:31

Regjeringa vil forsterke arbeidet med å redusere sosiale skilnader. Måndag 4. desember inviterer fire departement til innspelsmøte i Bergen: https://t.co/szMPdOSy2L

Helse- og omsorgsdep
2023-12-01 15:26:58

Pressevarsel: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøker Gravdal sjukehus 12. desember: https://t.co/EoFCuXVono

Helse- og omsorgsdep
2023-12-01 10:47:26

Ny godkjenningsordning for helsepersonell utdannet i Storbritannia 🇬🇧 https://t.co/PxqY2JxAug

Helse- og omsorgsdep
2023-11-28 13:45:37

Skal få Norge ut av skadetoppen: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol signerte i dag samarbeidsavtale med Finans Norge om videreført driftstøtte til Skadeforebyggende forum. https://t.co/1D0Qf9AauF

Helse- og omsorgsdep
2023-11-27 12:48:48

Regjeringen sikrer gratis kondomer til ungdommer. En sterk økning i kjønnssykdommen gonoré har ført til økt etterspørsel. https://t.co/35Dy5d22jW

Helse- og omsorgsdep
2023-11-24 12:25:17

Regjeringen etablerer et digitalt sikkerhetsmiljø for å styrke kommunenes vern mot digitale trusler ⬇ https://t.co/FgIr5eD0lI

Helse- og omsorgsdep
2023-11-24 12:02:02

Regjeringen legger i dag Norges første stortingsmelding om helseberedskap. I meldingen gir regjeringen politisk og strategisk retning for norsk helseberedskap. Det betyr at forebygging og beredskap må gis økt prioritet i helsetjenesten. 👇🏽 https://t.co/AS9qKhn49l

Helse- og omsorgsdep
2023-11-24 11:48:15

Regjeringen foreslår 362 millioner kroner til Helse Nord i nysalderingen for statsbudsjettet i 2023. 200 millioner skal gå til vedlikehold av bygg og medisinskteknisk utstyr, og 162 millioner kroner til helikopterlandingsplasser i Kirkenes og Hammerfest. https://t.co/eu3pofyuHO

Helse- og omsorgsdep
2023-11-20 15:23:49

Helsedirektoratet og FHI fastslår at klassifisering av covid-19 som en allmennfarlig smittsom sykdom ikke lenger er nødvendig for smittevernet. https://t.co/ufiggsvJJu

Helse- og omsorgsdep
2023-11-17 16:37:23

Mange vil ha behov for hjelp, støtte og omsorg når dei kjem til Noreg, og i tida framover, seier @ingvildkjerkol\nhttps://t.co/o4ps6HCNe0

Helse- og omsorgsdep
2023-10-27 14:19:12

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har i foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF gitt et oppdrag som skal bidra til at innføringen av Helseplattformen bedre kan lykkes. https://t.co/dBuqfWutcC

Helse- og omsorgsdep
2023-10-20 09:27:56

Oppløftende fastlege-tal i ny rapport: https://t.co/L0IYk2jmzG https://t.co/IXm8BJb1Fm

Helse- og omsorgsdep
2023-10-10 08:28:15

- Psykisk uhelse er ett av vår tids største folkehelseproblemer. Det krever politikk som øker tilgjengelig helsehjelp slik regjeringen nå skal med en ny opptrappingsplan for psykisk helse, sier @ingvildkjerkol på Verdensdagen for psykisk helse. #lagplass\n\nhttps://t.co/O8jOu8jboZ

Laster...
Laster...