Beta
Søket ga 28 treff.

Alle har en psykisk helse. I ei tid hvor verden strever mer enn vi har vært vant til vil også mange streve litt mer med hverdagslivet! Da vi markerte Verdensdagen for mental helse i gamle Trøgstad kommune i 2013 sa prest og forfatter Per Anders Nordengen noe jeg har lagt meg på minne og som jeg tror er veldig klokt: -Start dagen med å takke for alt vi har, sutring gjør oss sykere! #verdensdagen #psykiskhelse

Arbeiderpartiet
2023-06-09 12:23:02

Vi setter av tre milliarder kroner til en opptrappingsplan for psykisk helse som skal sette standarden i ti år fremover!\n\nPlanen har åtte mål:\n- Redusere barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager med 25%.\n- Hindre nedbygging av døgnkapasitet i psykisk helsevern og sikre at den er på et nivå som møter behovet for å ivareta barn, unge og voksne med alvorlig psykisk lidelse som har behov for døgnbehandling.\n- At helsepersonell får mer tid til pasienter, brukere og fagutvikling\n- Redusere ventider i psykisk helsevern\n- Redusere andelen unge som blir uføre med bakgrunn i psykiske plager og lidelser. Dette skal skje gjennom tiltak i...

Fremskrittspartiet
2023-03-28 07:14:12

Stadig flere sliter med psykisk sykdom, og ventetiden på behandling er alt for lang. Psykisk helse må prioriteres, og tilbudet må være tilpasset hver enkelt pasient💙 #psykiskhelse

2022-11-12 15:35:03

Vondt i humøret eller vondt i kroppen? Takk og pris for humor og dans! #dans #humor #psykiskhelse #helse

regjeringen
2022-10-10 08:16:57

Psykisk helse er ei av regjeringa sine største prioriteringar. No er folkehelsekampanjen «ABC for god psykisk helse» sett i gang!\n \nFordi aktivitet, sosial tilhøyrsel og engasjement i meiningsfulle aktivitetar bidrar til å fremme god livskvalitet og psykisk helse.\n \nMålet er at befolkninga skal kunne meir om psykisk helse, korleis fremme god psykisk helse og førebygge psykiske lidingar.\n \nFylkeskommunen i Trøndelag skal gjennomføre ein pilot først, som så kan bli ein nasjonal kampanje.\n \nRegjeringa styrkar arbeid med psykisk helse med 300 millionar kroner i statsbudsjettet for 2023.\n \n❤️ 150 millionar skal gå til nye tiltak for psykisk helse- og rusfeltet, og...

Psykisk helse er ei av regjeringa sine største prioriteringar. No er folkehelsekampanjen "ABC for god psykisk helse" sett i gang!\n \nFordi aktivitet, sosial tilhøyrsel og engasjement i meiningsfulle aktivitetar bidrar til å fremme god livskvalitet og psykisk helse.\n \nMålet er at befolkninga skal kunne meir om psykisk helse, korleis fremme god psykisk helse og førebygge psykiske lidingar.\n \nFylkeskommunen i Trøndelag skal gjennomføre ein pilot først, som så kan bli ein nasjonal kampanje.\n \nRegjeringa styrkar arbeid med psykisk helse med 300 millionar kroner i statsbudsjettet for 2023.\n \n❤️ 150 millionar skal gå til nye tiltak for psykisk helse- og rusfeltet, og...

– I eit stramt budsjett er det viktig å framleis prioritere sjukehusa, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n\n🏥 Regjeringa foreslår å auke driftsløyva til sjukehusa med til saman 2,7 milliardar kroner\n\n– Det er viktig for oss at sjukehusa får rom til å prioritere oppgåver som ikkje gir inntekter gjennom innsatsstyrt finansiering. Vi ønsker at det skal vere enkelt for sjukehusa og fagfolka å prioritere rett. Denne endringa kan også gjere det enklare å prioritere opp psykisk helse i forhold til somatikken, seier Ingvild Kjerkol.\n\n👉https://www.regjeringen.no/id2930540/\n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #helse #psykiskhelse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:12:13

Løfter det psykiske helse- og rusfeltet: regjeringa løyver 300 millionar kroner til forsterka innsats på områda. https://t.co/hxuJkrkuiu\n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #psykiskhelse #helse

Rødt
2021-10-10 10:00:04

Psykiske helseplager er noe mange sliter med, men behandlingstilbudet havner ofte i skyggen av andre helsetilbud. Rødt jobber for at det skal være tilstrekkelig kapasitet både når det gjelder forebyggende arbeid og antall behandlingsplasser. #verdensdagenforpsykiskhelse #psykiskhelse

Arbeiderpartiet
2021-08-20 11:21:09

Det trengs et krafttak for psykisk helse! Vi er glade for at @mental_helse og @psykologforeningen mener vi har en god politikk for akkurat det. #arbeiderpartiet #politikk #valg21 #valg2021 #psykiskhelse #mentalhelse

Arbeiderpartiet
2021-08-18 09:25:49

RT @MHelse: Vi har gitt partiene terningkast på #psykiskhelse! Sjekk hva de lover og hva vi mener er det viktigste. #arendalsuka #stortingsvalg @Hoyre @Arbeiderpartiet @SVparti @Senterpartiet @Partiet @KrFNorge @frp_no https://t.co/VSCgXHT7jC

Marit Knutsdatter Strand
2021-04-27 19:31:52

Ungdommens distriktspanel får sagt det, dette må til for å sikre at det Norge vi er så glade i blir utvikla videre i rett retning! #helelandet #møteplasser #næringsliv #utdanning #nærfolk #dekning #internett #menneskerett #psykiskhelse https://t.co/1XV51kaQvF

Nicholas Wilkinson
2021-02-15 19:33:26

Jeg er sliten! Og stolt! Stortinget skal stanse nedbygging av døgnplasser i psykiatrien ❤️💚 Kampen er ikke over - men en viktig start! #psysisk #psykiskhelse #psykiatri #helse #psykologi @svparti

Det å bry seg om en kollega kan bety mye mer enn du tror, og ofte skal det ikke så mye til. Verdensdagen for psykisk helse #spør #psykiskhelse

I dag er det verdensdagen for psykisk helse. Arbeidsdagen vår har blitt annerledes, med mange på hjemmekontor eller permitterte. Vi ser mindre til kollegaene våre, og da er det ekstra viktig å tenke på hverandre. Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim oppfordrer deg derfor til å sende en melding til en kollega for å høre hvordan det går. Verdensdagen for psykisk helse #spør #psykiskhelse

Karin Andersen
2020-03-17 14:25:53

RT @PsykNytt: Pakkeforløp for psykisk helse får stryk i ny rapport (Dagens Medisin) https://t.co/ocFwrkUgV8 #pakkeforløp #psykiskhelse #psykiatri

Cecilie Myrseth
2019-12-21 16:50:57

Stor stas å være med i julekalenderen 🎄☺️ Posted @withrepost • @psykologforeningen I luke 21 finner vi Cecilie Terese Myrseth. ⭐️ Hun er stortingsrepresentant fra Troms for Arbeiderpartiet og medlem av næringskomiteen. Hun er også eneste psykologen på Stortinget. «Jeg er heldig som får ta del i og påvirke store og små saker som har stor betydning i og for folk sine liv. Jeg håper også at jeg med min bakgrunn kan bidra til større fokus på psykisk helse i politikken!» ⭐️ #julekalender2019 #psykolog @arbeiderpartiet #luke21 #psykologforeningen #adventskalender #psykiskhelse

Arbeiderpartiet
2019-12-21 12:13:34

Repost @psykologforeningen sin julekalender: I luke 21 finner vi Cecilie Terese Myrseth. ⭐️ Hun er stortingsrepresentant fra Troms for Arbeiderpartiet og medlem av næringskomiteen. Hun er også eneste psykologen på Stortinget. «Jeg er heldig som får ta del i og påvirke store og små saker som har stor betydning i og for folk sine liv. Jeg håper også at jeg med min bakgrunn kan bidra til større fokus på psykisk helse i politikken!» ⭐️ #psykolog #psykologforeningen #psykiskhelse #arbeiderpartiet #politikk

Emilie Mehl
2019-11-20 10:12:42

RT @Actis: Økt innsats mot rus og psykisk uhelse blant innsatte er også positivt i alternativt statsbudsjett fra @Senterpartiet @KToppe @emiliemehl #kriminalomsorg #rusmestring #psykiskhelse https://t.co/nm88ijANUs

Kjersti Toppe
2019-11-19 16:26:37

RT @Actis: Økt innsats mot rus og psykisk uhelse blant innsatte er også positivt i alternativt statsbudsjett fra @Senterpartiet @KToppe @emiliemehl #kriminalomsorg #rusmestring #psykiskhelse https://t.co/nm88ijANUs

Laster...
Laster...