Person / Aktør:
Klima- og miljødepartementet (Norge)
Klima- og miljødepartementet (Norge)

Innlegg:
Regjeringen legger fram #statsbudsjettet2023 som gir store, nødvendige kutt av klimagassutslippene. Samtidig legger den fram en klimastatus og -plan som et helt nytt verktøy for klimastyring av politikken. \n\nBlant det som bidrar til utslippsreduksjoner i årets klimastatus og -plan er:\n✅økning i CO2-avgiften \n✅økning og utvidelse av omsetningskravet for biodrivstoff \n✅etablering av BIONOVA, for å kutte klimautslipp i landbruket\n✅styrking av Enova med 500 millioner kroner til utslippskutt og grønn omstilling \n\n

Emneknagger:

Postet:
2022-10-06 10:26:19

Delt innhold:
Klima- og miljøbudsjett for utslippskutt og omstilling
Klima- og naturkrisen kan ikke settes på vent, fordi dens virkninger vil merkes stadig mer i tiden som kommer. Budsjettet vi presenterer i dag legger derfor opp til nødvendige kutt i klimagassutslipp. Regjeringa legg fram eit budsjett som gir store, na...