Beta
Søket ga 1021 treff.

Regjeringa ønskjer alle ei god jul, og rettar ei ekstra takk til alle dei som jobbar i jula! 🎅🏼🧑🏻‍🎄🎄

Frå Nydalen i Oslo ønsker vi alle følgarane våre ein god og fredfull høgtid! 🎄✨

Justisdepartementet
2023-12-20 14:15:25

Andreas Langerud Nesheim er i dag oppnevnt som ny dispasjør og avga sin forsikring etter reglene i sjøloven og domstolloven til statssekretær Hans-Petter Aasen.\n\nLes mer om den nye dispasjøren på https://t.co/OC1bTC110I https://t.co/TAkeDdbvk9

Justisdepartementet
2023-12-20 11:08:37

Generalmajor Lars Christian Aamodt er i statsråd i dag midlertidig beskikket som direktørdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.\n\nhttps://t.co/P2SKKTMEL6

Ein kjempe takkar av. 🚁\n\nEtter 50 år med redningsoppdrag – på hav og land i heile vårt enorme redningsansvarsområde, og ikkje sjeldan over grensene til nabolanda våre, – har Sea King-helikoptera gjennom nesten 50 tusen oppdrag hjelpt omtrent like mange menneske i naud. No har dei trufaste maskinane fortent trådd inn i pensjonisttilværet. \n \nPå måndag landa dei for siste gong på Rygge flystasjon. Det markerte òg at dei nye SAR Queen-redningshelikoptera no har teke over beredskapen på alle dei fem basane der Luftforsvarets 330-skvadron for tida opererer redningshelikoptertenesta. \n \n– Eg vil gjerne nytte denne anledninga til å takke...

Justisdepartementet
2023-12-15 12:57:48

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem skal lede utvalg for å gjennomgå NSM-saken.\n\nLes mer i saken under 👇https://t.co/q8nAVBYcUu

Justisdepartementet
2023-12-15 12:57:02

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem skal lede utvalg for å gjennomgå NSM-saken.\n\nLes mer på https://t.co/q8nAVBYcUu

Justisdepartementet
2023-12-08 14:26:35

Justisministeren og forsvarsministeren setter i verk umiddelbare tiltak etter at det er kjent at NSM har inngått en ulovlig låneavtale. \n\nNSM må samtidig få ro til å fortsette det solide og viktige arbeidet de gjør i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.\n\nhttps://t.co/Z9MsKDklc2

Justisdepartementet
2023-12-07 13:11:19

Regjeringen gjør endringer i regelverket for fordrevne ukrainere.\n\n➡️ https://t.co/hM2UEEkjcf

Justisdepartementet
2023-12-01 12:35:51

I dag er det #røykvarslerdagen! Bruk anledningen til å sjekke røykvarslaren din.\n\nLes meir på https://t.co/79j1qS4Mrz https://t.co/i7hryIYBYT

Justisdepartementet
2023-11-29 15:34:28

I dag tok statssekretær John-Erik Vika mot ei rapport på vegne av departementet med resultata frå Nasjonal tryggleiksundersøking 2022.\n\nResultata frå undersøkinga skal blant anna brukes til ny, betre og meir informert politikk på kriminalitetsfeltet.

Svensk likestillingsminister i Norge for å lære om vold i nære relasjoner 🇸🇪🇳🇴\n\nI går fikk statssekretær Sigve Bolstad besøk av den svenske likestillingsministeren Paulina Brandberg. \n\n– Jeg har hatt et nyttig møte med den svenske likestillingsministeren om vold i nære relasjoner. Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet og et likestillingsproblem. Temaet berører oss alle, og potensialet for et styrket nordisk samarbeid på dette området er stort, sier Bolstad (Sp). \n\nRegjeringen skal i løpet kort tid legge frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. \n\nLes mer 👇\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svensk-likestillingsminister-i-norge-for-a-lare-om-vold-i-nare-relasjoner/id3016272/

Justisdepartementet
2023-11-28 10:37:51

🇳🇴 Minister of Justice Emilie Mehl met with 🇺🇸 State Senator @Scott_Wiener in San Francisco yesterday to learn about how the State of California is working with legislation to ensure fair, secure and ethical use of AI. https://t.co/TheTW3t9Od

Justisdepartementet
2023-11-24 13:41:21

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl foreslår 840 millioner ekstra til politiet og PST i nysalderingen for årets statsbudsjett.\n\nhttps://t.co/oZX284hsAx

Nå har det åpnet et splitter nytt passkontor på Gardermoen! Kontoret er et av femten nye passkontor som regjeringen ønsker å etablere for å styrke den nasjonale kapasiteten på pass og ID-kort. 🆔✈️\n\n– Dette nye kontoret gir også et sterkere fagmiljø på pass- og ID-arbeidet på Gardermoen, og vil styrke kvaliteten på nødpassordningen. God kvalitet i ID-arbeidet bidrar til kriminalitetsbekjempelse, nasjonal sikkerhet og økt rettsikkerhet til innbyggerne, sa statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika da han åpnet det nye passkontoret forrige fredag.\n\nTil stede var også politimester i Øst politidistrikt Cecilie Lilaas-Skari, ordfører i Ullensaker kommune Ståle Lien Hansen og...

Justisdepartementet
2023-11-09 08:43:36

This week, 🇳🇴 Minister of Justice Emilie Mehl and 🇳🇱 Ambassador @JohnGroffen signed a security agreement on the exchange and mutual protection of classified info between the two countries. \n\nTrust, friendship and cooperation is vital to promote a secure and free world. https://t.co/jphbkJILgW

Justisdepartementet
2023-11-03 13:42:35

Denne uka er det Egenberedskapsuka. Justis- og beredskapsminister besøkte NRK Supernytt-programleder Maria Pedko Lindbäck for å sjekke egenberedskapen hennes. \n\nHvordan det gikk kan du se på https://t.co/au5gW0GQqS https://t.co/XuvGe7DfwU

Justisdepartementet
2023-11-02 13:23:11

Torsdag møtte statssekretær Aasen Færøyenes justis- og beredskapsminister Bjarni Kárason Petersen. Temaet var blant annet nasjonalt risikobilde og robusthet i energiforsyning, IT-sikkerhet og infrastruktur, samt Norges erfaringer med å utarbeide ny straffelov. 🇫🇴🇳🇴 #beredskap https://t.co/nNQhMfCSGf

Justisdepartementet
2023-10-30 14:41:49

I dag starter Egenberedskapsuka 2023! Test om du er forberedt på en krise på https://t.co/VZPAZyterA\n\n@DSB_no

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) inviterer til pressekonferanse tysdag 24. oktober om situasjonen med fordrivne frå Ukraina, mottak og busetjing.\n\nDirektørane i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Frode Forfang og Libe Rieber-Mohn, vil også vere til stades.\n\nFoto: UDI

Laster...
Laster...