Beta
Søket ga 685 treff.
Justisdepartementet
2022-06-24 17:26:35

Hellas godtar bruk av utløpte norske pass:\n\nNorske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien kan fra i dag reise til Hellas med sitt utløpte pass som legitimasjon. Dette vil gjelde ut 2022.\nLes mer: https://t.co/ElwwMF2IQn 👇

Hellas godtar bruk av utløpte norske pass:\n\n– Jeg er glad for at vi har fått svar fra greske myndigheter som gjør at norske borgere kan bruke utgått pass som legitimasjon ved reise til Hellas. Det er likevel viktig å være klar over at det er en risiko forbundet med å reise til utlandet uten vanlig gyldig legitimasjon. Vi har ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til alle transportører og reiselivsaktører. Reisende anbefales derfor også å benytte direkteflyvning, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nKlikk deg inn for viktig informasjon: 👇

🤝Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen er enige om ny modell for innspill knyttet til den årlige reguleringen av den offentlige rettshjelpssatsen!\n\n– Regjeringen har jobbet målrettet for å styrke rettshjelpsordningen, både ved å sikre flere personer tilgang til fri rettshjelp og ved å heve rettshjelpssatsen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nLes hele pressemeldingen under⬇️

Justisdepartementet
2022-06-24 12:52:49

Justis- og beredskapsdepartementet og @Advokatforening er enige om ny modell for innspill knyttet til den årlige reguleringen av den offentlige rettshjelpssatsen. \n\nLes hele pressemeldingen under⬇️\n\nhttps://t.co/utZiWmXoV6

HAPPY PRIDE: \n– Skeives rettigheter har kommet langt, men vi er ikke i mål, sier programleder Noman Mubashir. Han får fortsatt hets i sosiale medier, seks år etter han stod frem som homofil offentlig.\n\nI morgen er han konferansier på Regjeringens og Oslo kommunes markering av Oslo Pride og skeivt kulturår. Se sendingen direkte på NRK1 fra Oslo rådhus fra klokken 19.45 torsdag. 🌈\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apen-invitasjon-til-offisiell-markering-av-skeivt-kulturar-og-feiring-av-oslo-pride/id2919198/

Justis- og beredskapsdepartementet (Norge)'s cover photo

Norske borgere kan fra og med 22. juni 2022 benytte nasjonalt ID-kort for reiser til Tyrkia.\n\nLes mer på regjeringen.no 👇

Justisdepartementet
2022-06-22 15:32:19

Nå kan norske borgere reise til Tyrkia med nasjonalt ID-kort resten av året. \n\nPress release in English: https://t.co/5sqCkDAmec\n\nPressemelding på norsk: https://t.co/aCRt39M7bU\n\n@caanorway @Politidir

Denne uka møtte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sine nordiske kollegaer på Finnskogen fysisk for fyste gong sidan pandemien. Dei snakka blant anna om menneskehandel, cyberkriminalitet, gjengkriminalitet og seksuallovbrot.\n\n– Justissamarbeidet har alltid vore ein viktig del av det nordiske samarbeidet. Det er avgjerande med tett samarbeid og at vi står saman om å løyse utfordringar som går på tvers av våre nordiske grenser, seier Mehl.\n\nLes meir om det nordiske justisministermøtet i lenka under⬇️

I dag vedtok regjeringen a-kriminformasjonsforskriften: \n\n– For å kunne forebygge og bekjempe arbeidslivkriminalitet på en effektiv måte, er det helt nødvendig at offentlige myndigheter kan dele informasjon med hverandre, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. \n\n

Justisdepartementet
2022-06-17 13:29:22

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) hilser et nytt kull med politistudenter under årets avslutning for politiutdanningen i Oslo Rådhus . https://t.co/0TTfOSRohZ

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltok torsdag på åpningen av Røde Kors sin sommerberedskap\n-De frivillige i redningstjenesten er en svært viktig og helt sentral del av redningstjenesten over hele landet. De er bærebjelken i den norske redningstjenestemodellen, sier Enger Mehl. \nRøde Kors skaper muligheter for tusenvis av frivillige som vil gi av sitt overskudd for andre og bidrar til å løse viktige oppgaver i samfunnet som kanskje ville mistet en viktig dimensjon hvis det offentlige hadde overtatt.\n-Jeg setter stor pris på den innsatsen og det engasjementet de frivillige organisasjonene har vist og viser året rundt ved å bidra til...

Justisdepartementet
2022-06-16 15:58:27

RT @rodekorsnorge: I dag åpnet Røde Kors @Hjelpekorps sommerberedskapen! Takk til Emilie Enger Mehl @Justisdep som ble med på demonstrasjon av et redningsoppdrag med frivillige fra hjelpekorps i Drammen, Bærum og Oslo. https://t.co/p5uGYUmYim

Funnene i rapporten 'Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminalitet og virkninger av straffereaksjoner' presenteres, Barneombudet og Kriminalomsorgsdirektoratet kommenterer den, mens statssekretær John-Erik Vika tar imot rapporten. Du kan også følge sendinga på www.regjeringen.no/id2916830/.

Justisdepartementet
2022-06-14 15:24:06

Ny rapport om barn og unge, kriminalitet og straffereaksjoner. Justis- og beredskapsdepartementet invitere til lanseringsseminar 16.juni kl. 9 som også streames https://t.co/zMgeXWH08J

Torsdag 16. juni kl. 9 inviterer vi til lanseringsseminar av rapporten "Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminalitet og virkninger av straffereaksjoner". Meld deg på, da vel! Følg lenken under👇Seminaret vil også bli streamet. Velkommen!

Onsdag 8. juni klokken 12:00 testes varslingsanlegget over hele Norge.

Justisdepartementet
2022-06-07 20:52:38

RT @DSB_no: English below. Onsdag 8. juni klokken 12:00 testes varslingsanlegget over hele Norge: https://t.co/7AtloOiC0r\n\nThe nationwide p…

Justisdepartementet
2022-06-03 12:17:57

Roger Berg blir sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, PST, inntil videre, som følge av at Hans Sverre Sjøvold har fratrådt sin stilling. Berg var, fra 2007, assisterende PST-sjef.\nhttps://t.co/a1FYcznE9I https://t.co/OWi8qjEIXm

Laster...
Laster...