Beta
Søket ga 488 treff.

En viktig nyhet under ministermøtet om klima i Berlin denne uken. Løftet om klimahjelp til utviklingsland er i ferd med å nås. \n\nKlima- og miljøminister Espen Barth Eide møtte kollegaer fra 30 land , blant andre USAs spesialutsending for klima, John Kerry og sjefen for de kommende klimaforhandlingene , Al Jaber.\n\nHer er en uttalelse fra statsråd Eide: \n\n-Det ser nå ut til at industrilandene endelig når målet om 100 milliarder dollar i året i klimafinansiering til utviklingsland, i følge beregninger OECD har utarbeidet i forkant av det pågående klimamøtet i Berlin. Dette er viktig for å få utslippene ned, men...

Viktige møter om Norges verdensarvsteder i dag, med klima- og miljøministeren som hovedtaler

Tema for årets Miljøpris er bærekraftig tekstilproduksjon- og forbruk. Årets tema dekker hele livssyklusen til tekstiler fra råvareproduksjon, til design, salg, reparasjon, gjenbruk og avhending. Miljøprisen 2023 deles ut til en nøkkelaktør som fremmer systematisk endring av tekstilindustrien, tekstiltjenester og klesforbruk i en internasjonal bærekraftig retning. \n\nNominasjon til miljøprisen er åpen for publikum, og alle kan derfor foreslå kandidater! Frist 9. mai: \n

Norsk verdensarvutstilling åpnet på Vega! \n\n24. april åpnet statsråd Espen Barth Eide utstillingen «Vår Verdensarv» på Vega. Utstillingen viser verdensarvens betydning og arbeidet med å ta vare på den. Det er en ambisjon å etablere slike utstillinger ved alle de åtte norske verdensarvområdene.\n\nEt mål med utstillingen er å bidra til forståelse for verdensarven på tvers av kulturer og landegrenser og til å skape engasjement for å ta vare på verdensarven. \n\nUtstillingen er utviklet av Norsk Verdensarv og Riksantikvaren på initiativ fra Klima- og miljødepartementet.\n\n- Dette er en stor satsing, og jeg er begeistret over resultatet. Noe av det viktigste vi...

TUNGE KJØRETØY PÅ STRØM: Regjeringens mål er at 50 prosent av nye lastebiler er nullutslippskjøretøy i 2030. Men da må sjåførene som kjører elektriske lastebiler ha ladestasjoner. Statens vegvesen har i tett samarbeid med transportbransjen sett på hvor det er størst behov for ladestasjoner for tunge, elektriske kjøretøyer langs riksveinettet. Resultatet av arbeidet skal legges fram i løpet av sommeren. I Sverige har lastebilprodusentene kommet langt med elektrifiseringen av lasterbiler. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og europeiske kollegaer fikk prøvekjøre noen av dem på Trosta park i Sverige denne uka.

Nå kan du nominere kandidater til Nordisk råds miljøpris!\n\nNordisk Ministerråd deler hvert år ut flere priser, blant annet litteratur-, film- og musikkpris, men det deles også ut en miljøpris. Det skjer 31. oktober under Nordisk Råds plenumssesjon med nordiske parlamentarikere og ministre tilstede. \n\nTema for årets Miljøpris er bærekraftig tekstilproduksjon- og forbruk. Vi er i en situasjon hvor vi må redusere forbruket, forlenge levetiden på tekstiler og innføre sirkulære forretningsmodeller for å redusere avfallsmengden. Årets tema dekker hele livssyklusen til tekstiler fra råvareproduksjon, til design, salg, reparasjon, gjenbruk og avhending. Miljøprisen 2023 deles ut til en nøkkelaktør som fremmer systematisk...

Norge tok initiativ til opprettelsen av det internasjonale Havpanelet. Under regjeringens havkonferanse i Bergen ble havets betydning for norsk økonomi, nye grønne havnæringer og bærekraftig forvaltning av de norske havområder løftet fram. \n\n

Regjeringen arrangerer havkonferanse i Bergen 17. april, i forbindelse med One Ocean Week. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal sammenheng og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet. Konferansen slutter ca. kl. 12.15.

På STI-konferansen samles folk som engasjerer seg i å tilrettelegge stier og turveier for folk over hele Norge. \n\nKonferansen arrangeres annet hvert år av Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund. I år er konferansen lagt til Tromsø i samarbeid med Miljødirektoratet , Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune, Ishavskysten friluftsråd, Troms Turlag (DNT) og Forum for natur og friluftsliv i Troms.\n\nKlima- og miljøminister Espen Barth Eide deltok på åpningen av konferansen: \n\n- Det er et utrolig viktig arbeid dere gjør! Vi må ta bedre vare på naturen enn vi har gjort hittil. Og vi vet at de som er...

Det var strålende sol i Tromsø da utenriksminister Anniken Huitfeldt og klima- og miljøminister Espen Barth Eide markerte at Norge tar over lederskapet i Arctic Council på Framsenteret i dag.\n\nDe norske prioriteringene for lederskapet er:\n🌊 Hav\n🦭 Klima-og miljø\n🌍 bærekraftig økonomisk utvikling\n😎 gode liv for folk i nord\n\n-Vi vil gjøre det vi kan for at Arktisk råd videreføres som et organ hvor vi kan håndtere de mest presserende og grenseoverskridende utfordringene vi står ovenfor, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. \n\nArktisk råd og dets arbeidsgrupper har levert verdifull kunnskap og anbefalinger til norsk og internasjonalt klima- og miljøarbeid. Arbeidet i regi av rådet...

Oslofjorden må reddes!\n\nNå går kommunene Drammen, Asker og Lier sammen om å bygge et moderne renseanlegg som svarer på nødropene fra fjorden.\n\nAnlegget bygges med nitrogenfjerning, som er nøkkelen for å stanse naturtapet og miljøødeleggelsene i Oslofjorden.\n\nDet nye renseanlegget er planlagt ferdigstilt i 2030 og vil erstatte Sørumstrand-anlegget og to til i Drammen, pluss ett i Lier og ett i Asker.\n\nAvløpsvann fra anleggene i Lier og Asker planlegges overført for rensing ved anlegget i Solumstrand frem til det nye felles renseanlegget er på plass. Dette vil være bra for Drammensfjorden.

REDD OSLOFJORDEN: Livet i Oslofjorden er sterkt truet. Årsakene er blant annet avrenning av jordpartikler og næringssalter fra jordbruket og mangelfull rensing av avløpsvann og kloakk. Denne uka besøkte statsminister Jonas Gahr Støre, landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide gårdbruker Erik Friis Røkholt i Bærum. Sammen med faren Olaf Bryn Røkholt er Erik en av mange bønder som gjennomfører tiltak for å redusere avrenningen fra jordene. Krafttaket for å redde Oslofjorden er en av regjeringens prioriterte saker, fordi den angår svært mange. Over 100 kommuner er berørt og deltar i Oslofjord-arbeidet. Oslofjordens nedbørfelt inkluderer...

AVTALE OM HAVET: I natt ble det enighet om en internasjonal avtale om bevaring og bærekraftig bruk av internasjonale havområder. -Mesteparten av kloden er hav, og her finner vi store deler av klodens biologiske mangfold. Endelig har verdenshavene fått sin miljøavtale, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. \n\n

LIVLIG: Denne uka er det martna på Røros og et yrende folkeliv i bergstaden. Røros med sin karakteristiske trehusbyggelse vokste fram etter oppstarten av kobberverket i 1644. Stedet, som har verdensarvstatus, har mye spennende å by på er og vel verdt et besøk. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide ble tatt godt imot og fikk blant annet omvisning i Røros kirke og Smeltehytta på Rørosmuseet, han besøkte Kulturminnefondet, spiste lunsj i den sørsamiske koia til Rørosrein og møtte ordfører Isak V. Busch.

Visste du at klimaendringene i Antarktis kan få globale konsekvenser for klima og havnivå? Derfor er den norske forskningsstasjonen Troll viktig for hele verden!

Visste du at hver nordmann kaster 84,7 kilo mat i året?\n\n✅Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på tiltak for å nå målet om 50 prosents reduksjon av matsvinnet innen 2030\n✅Det nye utvalget skal blant annet komme med forslag til en matkastelov\n\nLes mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-utrede-tiltak-for-a-halvere-matsvinnet-inkludert-en-matkastelov/id2962252/

Klima- og miljødepartementet (Norge)'s cover photo

✅Myra er viktig natur fordi den binder enorme mengder karbon og er hjem for hundrevis av rødlistede arter. Derfor har Norge de siste åtte årene jobbet med å reparere og restaurere ødelagte myrområder. \n✅I fjor ble 31 ødelagte myrområder restaurert ved at til sammen 71 000 meter gamle dreneringsgrøfter ble tettet. \n\n- Verden fikk en ny naturavtale før jul, og noe av det verden ble enige om i Montreal var at restaurering av natur er helt essensielt om vi skal klare å bremse tap av natur og arter. Et av målene i avtalen er å restaurere 30 prosent av ødelagt...

Virksomheten på den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis er viktig. Ikke bare for Norge. Forskningen ved Troll bidrar også til å øke verdens kunnskap og forståelse av de globale klimaendringene.\n \nMen de ekstreme forholdene i Antarktis gjør at dagens stasjon er i dårlig stand og nærmer seg slutten av sin levetid.\n \nPolitikere og embetsverk fra flere departementer har besøkt forskningsstasjonen Troll for å studere betydningen av norsk antarktisforskning og - politikk og behovet for å oppgradere stasjonen. \n \nRegjeringen vil nå skaffe seg et godt kunnskapsgrunnlag for å velge den beste løsningen for en oppdatering slik at arbeidet kan komme...

Antarktis er langt unna. Men klimaendringene i polområdene her skjer raskere enn noe annet sted på kloden og får konsekvenser for resten av verden. Ekstrem kulde og vind og enorme ismasser preger klimaet, og få arter klarer å leve her. Samtidig kan endringer her påvirke klimasystemer og ekstreme klima- og værhendelser over alt på jorda. Issmelting kan føre til at havet stiger så mye at det får store konsekvenser for alle kystområder.\n \nForskningsstasjonen Troll er den sentrale plattformen for Norge i Antarktis. Helårlig tilstedeværelse på Troll er et sentralt element i norsk antarktispolitikk. Troll sikrer norsk forskning, kunnskaps­utvikling og tilstedeværelse.\n...

Laster...
Laster...