Beta
Søket ga 429 treff.

Fire grunner til at vi er på FNs havkonferanse denne uka🌊🌎\n\nVi er der for å👇\n\n💙Mobilisere alle land til å beskytte havet.\nNorge har mål om bærekraftig forvaltning av 100% av våre havområder innen 2025, og oppfordrer alle land til å sette samme mål for sine havområder.\n\n💙Ta i bruk klimaløsningene for havet.\nNorge er på FNs havkonferanse for å mobilisere næringsliv og andre lands myndigheter til grønn omstilling av skipsfarten.\n\n💙 Skru igjen krana for plastforurensing.\nNorge bruker FNs havkonferanse til å samle oppslutning om et høyt ambisjonsnivå i den internasjonalt bindende avtalen om plastforurensing, som skal forhandles frem over sommeren.\n\n💙Vise at jobben starter hjemme.\nNorge...

Vi må skru igjen krana for plastforurensing🚰\n\nNorge bruker FNs havkonferanse til å samle oppslutning om et høyt ambisjonsnivå- i den internasjonalt bindende avtalen om plastforurensing, som skal forhandles frem over sommeren.\n\n– Samtalene vi har på havkonferanser er viktige, fordi de legger grunnlag for felles kriseforståelse og sterkere samarbeid mellom land når vi til høsten starter forhandlingene om den internasjonale plastavtalen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.\n\nLes mer om havkonferansen: https://www.regjeringen.no/id2921151/

Vi må ta vare på hele havet vårt. Derfor har regjeringen har besluttet at det skal lages et forslag til en ny lov som åpner for at man skal kunne lage marine verneområder utenfor 12 nautiske mil. Loven skal bygge på naturmangfoldlovens regler om vern. \n \nI dag gjelder naturmangfoldslovens bestemmelser kun ut til 12 nautiske mil fra kysten. En ny lov vil kunne gi beskyttelse til natur i hele den norske økonomiske sonen ut til 200 nautiske mil. \n\nVerden mister natur, dyr og økosystemer i en skremmende stor fart. Derfor trenger vi bedre og sterkere verktøy for å ta...

Hvis vi klarer å forvalte havet bærekraftig vil vi stå bedre rustet til å møte mange av våre største globale utfordringer, som klimaendringer, matsikkerhet, plastforurensing og tap av natur.\n🌊\nKlima- og miljøminister Espen Barth Eide leder Norges delegasjon under FNs havkonferanse i Lisboa denne uken.\n \nNorges hovedmål på konferansen er å få på plass mer bærekraftig forvalting av verdens havområder.

GRØNN OMSTILLING: - Norge er en energi- og skipsfartsnasjon. Vi har gode forutsetninger for å lede an i teknologiutvikling for den grønne omstillingen, sier Espen Barth Eide. I Kristiansand kunne han i dag gratulere Hydrogenknutepunkt Agder med tildelingen fra Enova på opptil 148 millioner kroner. Målet til Hydrogen Agder er å produsere og selge komprimert hydrogen til båter som er i rute via Kristiansand. Hydrogen og grønn maritim industri er to av sju satsingsområder i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserte i dag.\n\nLes mer her: https://presse.enova.no/pressreleases/enova-stoetter-hydrogenprosjekter-i-maritim-sektor-med-112-milliarder-kroner-3190840?_ga=2.30673148.276563684.1655978676-585271374.1655978676\n\nog her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-skal-norge-bli-en-gronn-industrikjempe/id2920522/

Hydrogen er en stor mulighet for Norge, og Enovas tildelinger muliggjør videre og nødvendig teknologiutvikling.\n\nHydrogen og grønn maritim industri er to av syv satsingsområder i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserer i dag. \n\n– Enovas støtte på over en milliard kroner til fem hydrogenknutepunkter og sju hydrogendrevne skip støtter opp under dette grønne industriløftet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. \n\n📌Knutepunktene ligger i Glomfjord, Rørvik, Hitra, Florø og Kristiansand. \n\nLes mer om bevilgningene: https://presse.enova.no/pressreleases/enova-stoetter-hydrogenprosjekter-i-maritim-sektor-med-112-milliarder-kroner-3190840

I dag er det sankthansaften! 🔥🌻\n\nDersom du skal feire med bål kan det være lurt å tenke på hvilke regler som gjelder. \n\n👋Derfor har vi samlet sammen noen av de viktigste til deg.\n\nSelv om det er generelt bålforbud mellom 15. april og 15. september har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Du må søke brannvesenet i din kommune om å få tillatelse til å tenne opp sankthansbål. \n\nI Norge er vi heldig som har allemannsretten, som gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark. Men husk...

Klima- og miljødepartementet (Norge)'s cover photo

Østmarka har områder med store naturkvaliteter, og byr på gode naturopplevelser for svært mange mennesker. Regjeringen foreslår nå å verne deler av Østmarka som nasjonalpark.\n\n- Østmarka er et viktig område for friluftsliv og naturopplevelser. For befolkningen i Oslo-regionen kan en nasjonalpark i Østmarka ha stor betydning for identitet, folkehelse og friluftsliv og for formidling av natur- og kulturmiljøverdier. \nDette er bra for naturen og bra for folk, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.\n📸 Eiriksvann\n

22. juni er verdens regnskogdag 🌳💚\n\nKampen for regnskogen er viktigere enn noensinne. Her er et lyspunkt:\n\nI dag signeres ny avtale mellom Norge og Guyana for å få solenergi. I årevis har det søramerikanske landet vært et av verdens beste når det gjelder beskyttelse av regnskog. \n\n– Jeg er imponert over Guyanas arbeid for å beskytte landets regnskoger. Vi er glade for at Guyana har besluttet å bruke norske regnskogpenger til å finansiere solenergi til sin befolkning. Dette er til inspirasjon for oss alle, og en vinn-vinn for miljø og befolkning, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.\n\nLes mer: \n

Lopphavet blir Norges hittil største marine verneområde!🌊\n\n- Med opprettelsen av dette marine verneområdet skriver vi et lite stykke historie. Lopphavet har naturverdier som vi skal være stolte av, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.\n\nI området er det unike korallrev og viktige områder for en rekke sjøfuglarter og kysttorsk. Dette er naturverdier vi ønsker å bevare best mulig for fremtidige generasjoner💙\n\nVerneområde ligger i kommunene Alta, Hasvik og Loppa kommune i Troms og Finnmark fylkeskommune. \n\nLes mer her : https://www.regjeringen.no/id2920327/

Lopphavet blir Norges hittil største marine verneområde!🌊\n\n- Med opprettelsen av dette marine verneområdet skriver vi et lite stykke historie. Lopphavet har naturverdier som vi skal være stolte av, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.\n\nI området er det unike korallrev og viktige områder for en rekke sjøfuglarter og kysttorsk. Dette er naturverdier vi ønsker å bevare best mulig for fremtidige generasjoner💙\n\nVerneområde ligger i kommunene Alta, Hasvik og Loppa kommune i Troms og Finnmark fylkeskommune. \n\nLes mer her : https://www.regjeringen.no/id2920327/

Enova støtter 70 nye ladestasjoner for elbiler. Det betyr at det blir lettere å bruke elbil i større deler av landet 🚗🔌\n\n– En rettferdig klimapolitikk forutsetter at de godene det grønne skiftet gir oss, blir tilgjengelig for flest mulig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.\n\nEnova fikk på nyåret 100 millioner kroner av Regjeringen for å styrke infrastrukturen for elbilladere. Med tildelingen blir antallet kommuner i Norge uten hurtigladere redusert fra 70 til 15 🔋\n\nStortinget har bestemt at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i Norge fra 2025 skal være nullutslippsbiler.\n\n– I personbilmarkedet er vi på god vei...

♻️Vi må bruke ressursene mer effektivt. Vi må gjenbruke, reparere og resirkulere materialer.\n\nDet er viktig for å nå klima- og naturmål, men også viktig for næringslivet, økonomien, og for sikkerheten i Europa.\n\nDerfor må Norden være pådrivere i arbeidet med sirkulær økonomi og dele kunnskap og erfaringer. I år leder Norge Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd for klima og miljø.\n🇳🇴🇩🇰🇫🇮🇮🇸🇸🇪🇫🇴🇬🇱🇦🇽\n\nUnder Nordisk konferanse om sirkulær økonomi åpnet klima- og miljøminister Espen Barth Eide med å understreke viktigheten av det nordiske samarbeidet.\n\n– Det vil gi oss nye grønne arbeidsplasser, mer robust økonomi, bidra til at vi når klima- og naturmål og styrket sikkerhet...

Tap av naturmangfold er en stor trussel mot bærekraftig utvikling.\n\n– Vi må rett og slett slutte å bruke naturen som et kredittkort uten grense, skriver klima- og miljøminister Espen Barth Eide.\n\nNå vil regjeringen ta grep. Første skritt er at vi får på plass et naturregnskap.\n\nLes hele kronikken her 👇

Oslofjorden er nærnatur for halvannen million mennesker og et av de mest artsrike områdene i hele landet 🐟🦪⛵ \n\nStatsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide dykket i fjorden sammen med Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond. Der fikk de se hvilken tilstand fjorden er i- med egne øyne 🤿\n\nOslofjorden er i krise. Fisk, tang, blåskjell og sjøfugl dør og for at trenden skal snu er det nødvendig med et krafttak for å redde Oslofjorden. Det er regjeringen i gang med. \n\nAvrenning fra jordbruket og utslipp fra avløp er blant de største påvirkningene. Derfor vil regjeringen stille...

Det er 50 år siden Stockholmkonferansen. Det første store internasjonale miljømøtet, hvor FNs miljøprogram og Verdens miljødag ble stiftet.\n\nUnder årets FN-møte, @Stockholm+50, møttes John Kerry og klima- og miljøministeren blant annet for å snakke om hva regnskogen og natur betyr for verdens klimautfordringer.\n\nTropiske skoger er i dag en stor kilde til utslipp av drivhusgasser på grunn av avskoging. Men hvis skogen får stå, kan det utgjøre en viktig del av klimaløsningen.\n\n ⁃ Norge er en dyktig leder i arbeidet med bevaring av regnskog, spesielt i Amazonas, sier USAs klimautsending John Kerry.\n\n ⁃ Arbeidet for å ta vare på natur er...

Hvor gikk du på tur sist? 🌲🥾\n\nFriluftsliv en svært populær fritidsaktivitet og her spiller frivilligheten en viktig rolle. \n\n2022 er frivillighetens år. Det er en passende anledning til å hylle organisasjonene for den innsatsen de gjør – hvert år, hver dag 🎉\n\nLes hva klima- og miljøminister Espen Barth Eide og ordfører i Bodø Ida Pinnerød skriver om viktigheten av friluftsliv og frivillighet. \n\n👉 https://bit.ly/3abaKtc\n\nFrivillighetens år 2022\nNorsk Friluftsliv

Hvor henter du ved til bålkosen? 🪓🌲\n\nVi har over 3000 helt spesielle naturområder i Norge som er vernet.\n\nNasjonalparker og naturreservater har ofte egne regler for hvordan vi kan ferdes og bruke naturen her. Det finnes for eksempel egne regler for plukking og hogging av trær og greiner. \n\nVi må la både levende og døde trær få stå i fred, uansett formål. Trærne er viktige for insekter, fugler og andre arter som trives i skogen. Disse må vi ta vare på! 🌲🦋🦉\n\nTa i stedet med egen ved hjemmefra og nyt varmen fra bålet på egna bålplasser 🔥\n\nOg husk at det er...

Laster...
Laster...