Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Løfter det psykiske helse- og rusfeltet: regjeringa løyver 300 millionar kroner til forsterka innsats på områda. https://t.co/hxuJkrkuiu\n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #psykiskhelse #helse

Emneknagger:

Postet:
2022-10-06 10:12:13

Delt innhold:
Løfter psykisk helse- og rusfeltet
Regjeringa prioriterer psykisk helse- og rusfeltet og løyver 300 millionar kroner til forsterka innsats på områda.