Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Meir til sjukehusa og døgnbehandling i psykisk helsevern: regjeringa foreslår å auke driftsløyva til sjukehusa med til saman 2,7 milliardar kroner. https://t.co/V7cCdQPwuo \n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #helse

Emneknagger:

Postet:
2022-10-06 10:06:15

Delt innhold:
Meir til sjukehusa og døgnbehandling i psykisk helsevern
Regjeringa foreslår å auke driftsløyva til sjukehusa med til saman 2,7 milliardar kroner. 2 milliardar kroner skal gå til auka aktivitetsvekst, mens 700 millionar kroner går til auka grunnfinansiering. 150 millionar kroner av dette er øyremerka til fle...