Beta
Søket ga 1416 treff.
Sveinung Rotevatn
2023-11-30 14:04:40

Venstre held fram oppturen. 7,2 prosent i denne målinga frå @altingetno. https://t.co/yRRd8Ye3LG

Sveinung Rotevatn
2023-11-30 07:41:58

Henry Kissinger er død. Men dette intervjuet med The New York Times lever vidare. https://t.co/BPHhQymrOQ https://t.co/K88xZ92lzP

Sveinung Rotevatn
2023-11-29 06:35:42

@OleAsbjoernNess Heller enn å køyre ein rapport gjennom ChatGPT (som mildt sagt virkar absurd) kan ein jo kome med faglege innvendingar mot den? Det er nok meir nyttig for at vi alle skal bli klokare.

Sveinung Rotevatn
2023-11-28 15:22:43

@JonasNoeland @Klimavenner @Spinnangr @RystadEnergy @FornybarNorge Eg trur ein bør vurdere slike rapportar ut frå innhaldet. Å skyte på bestillar er normalt eit teikn på at ein har lite fagleg kritikk å kome med. For øvrig vanskeleg å sjå at t.d. Norsk Industri skulle ha ønske om noko anna enn mest mogleg stabil kraft til ein lågast mogleg pris.

Sveinung Rotevatn
2023-11-28 14:53:18

@JonasNoeland @Klimavenner @Spinnangr @RystadEnergy "Skulle de ikke legge kjernekraft dødt?". Vanskeleg å ta deg på alvor, eller å tru at du tek andre sine vurderingar på alvor, når du høyrest så konspiratorisk ut. Det er synd.

Sveinung Rotevatn
2023-11-28 14:45:57

@JonasNoeland @Klimavenner @Spinnangr @RystadEnergy Eg kritiserer ikkje artikkelen dykkar. Eg berre påpeiker at den ikkje forsøker å svare på spørsmålet om kjernekraft vil vere konkurransedyktig mot alternativa i Noreg. Det er det Rystad-rapporten forsøker å svare på. Så å samanlikne dei blir rimeleg irrelevant.

Sveinung Rotevatn
2023-11-28 14:12:29

Dette er å dra fokuset på indirekte utslepp ut i den totale parodien. Ein må bygge mindre fossil og meir fornybar energi! Og kutte utslepp nasjonalt! Ikkje finmåle kven sine dataservarar med minimal trafikk som er plassert i den beste energimiksen. \n\nhttps://t.co/5Mj81XFmLS

Sveinung Rotevatn
2023-11-28 13:26:27

@Klimavenner @Spinnangr Takk. Har lest no. Men denne artikkelen frå @JonasNoeland m.fl. seier jo ingenting om i kva grad kjernekraft vil vere konkurransedyktig på pris i Noreg (som er det Rystad-rapporten ser på).

Sveinung Rotevatn
2023-11-28 10:06:11

@Spinnangr Nei, eg har forsøkt å finne den - men finn berre artiklar som viser til den. Link gjerne.

Sveinung Rotevatn
2023-11-28 08:10:44

@TAbelsen Kva meiner du?

Sveinung Rotevatn
2023-11-27 18:47:28

@Klimavenner @RystadEnergy Kva kostnadar er det som er feil, då?

Sveinung Rotevatn
2023-11-27 18:37:00

@SteinarBL Gjerne det!

Sveinung Rotevatn
2023-11-27 17:50:42

Svært interessant rapport om kjernekraft-potensialet i Noreg lansert i dag. Rystad Energy har gjort ein grundig jobb. Bør lesast av alle som meiner sterkt i denne debatten. https://t.co/eIHRU4PfEQ

Sveinung Rotevatn
2023-11-25 17:01:44

Støre (valkampen 2009)\nStøre (valkampen 2015)\nStøre (valkampen 2021)\nStøre (valkampen 2025) https://t.co/hulkCVHXe3

Sveinung Rotevatn
2023-11-25 09:54:27

No er det ikkje sikkert D2s journalist har stålkontroll på kongerekka. Men i og med at prinsesse Märtha Louise si bestemor Märtha døydde i 1954, kunne det kanskje vore naturleg med eit oppfølgingsspørsmål her. https://t.co/ZksyfGhvwf

Sveinung Rotevatn
2023-11-18 20:24:10

Her har du ein type tankegang som har ført til mykje dårleg journalistikk opp gjennom tidene. Mellom anna fordi offentlege etatar normalt har teieplikt om sider ved enkeltsaker som “de som kritiserer systemet” normalt ikkje ønsker fokus på. https://t.co/5MCj5CPJUp

Sveinung Rotevatn
2023-11-17 11:28:58

Sveinungs lov:\n\nNår du kjøper eit adapter, vil du aldri til å hugse det neste gong du drar til det same landet, og vil måtte kjøpe eit nytt kvar gong.

Sveinung Rotevatn
2023-11-17 08:40:29

@forsberg Fin tekst!

Sveinung Rotevatn
2023-11-15 16:04:15

@iskald9 @jodamarit Sidan Venstre er det einaste partiet som faktisk har senka månadskortprisen tidlegare, og no gjer det igjen, trur eg du bør justere synet ditt. I alle fall på vårt parti.

Sveinung Rotevatn
2023-11-15 15:49:49

@iskald9 @jodamarit Som du vil lese av artikkelen, og av byrådserklæringa, så skal det fasast inn i løpet av byrådsperioden. Dette er første steg.

Laster...
Laster...