Beta
Søket ga 1045 treff.
Sveinung Rotevatn
2022-11-28 12:17:12

I første omgang har eg stilt skriftleg spørsmål til finansministeren. Så får vi sjå kva han svarer. https://t.co/RFtLsJGKpe

Sveinung Rotevatn
2022-11-28 12:16:19

Var det verkeleg nødvendig at 200 personar fekk vite om børssensitiv informasjon om lakseskatt før offentleggjering? Inkludert Aps partisekretær, som verken sit i regjering eller på Stortinget? God kartlegging frå DN i dag, som vi kjem til å følgje opp. https://t.co/hUnY4MfFLt

Sveinung Rotevatn
2022-11-28 12:08:46

Det er tøffe tider. https://t.co/x63bNY5WN4

Sveinung Rotevatn
2022-11-27 11:33:30

@susanneanette @SteinarHM @jasnoen Eg er for ei god og generøs sjukelønsordning. Og ordninga sysselsetjingsutvalet foreslår vil framleis vere den mest generøse i verda. Men det høge sjukefråveret lar seg diverre ikkje forklare av sysselsetjingsraten. Dette har vi mykje kunnskap om.

Sveinung Rotevatn
2022-11-26 15:25:30

@SteinarHM @jasnoen @susanneanette Nei, ikkje nødvendigvis. Fordi forslaget opnar for å forlenge sjukemeldingsperioden i opp mot 18 eller 24 månadar, ved gode utsikter til å kome tilbake til jobb. Og er såleis meir fleksibelt enn dagens rigide reglar. Du kan lese meir i NOU 2019: 7 https://t.co/6yzaTY3kov

Sveinung Rotevatn
2022-11-26 11:53:58

@susanneanette Og her er mitt svar. Håpar du vil lese det også. https://t.co/VgC8WG2vVQ

Sveinung Rotevatn
2022-11-26 11:53:04

@terjeaukland Svaret mitt kan du lese her: https://t.co/VgC8WG33Lo

Sveinung Rotevatn
2022-11-25 10:28:38

@AndreasAasheim Vi avgjer i morgon kva skatt du skal betale i dag. Såre enkelt!

Sveinung Rotevatn
2022-11-25 10:25:28

Og framleis har vi ikkje noko budsjettforlik å diskutere...

Sveinung Rotevatn
2022-11-24 22:19:45

Kjekt å sjå 6-talet! ✅ https://t.co/uS1LruIXw8

Sveinung Rotevatn
2022-11-24 11:40:53

“Et folkeparti må peke retning, gi en overbygning og fortelle hvor samfunnet skal på en måte som alle kan forstå. Da er det positivt at Arbeiderpartiet nå sier at de har tatt beskjeden fra velgerne.”\n\nhttps://t.co/7yLJ2Nq9zr https://t.co/gh3tZFCDs5

Sveinung Rotevatn
2022-11-24 07:35:01

Ny pod på morgonkvisten! Om Ap sine dårlege målingar, Noreg som nektar å gi tollfridom til Ukraina, og kven vi ville stemt på om vi måtte velje - Raudt eller Sp? https://t.co/bypbiP5SL8

Sveinung Rotevatn
2022-11-22 21:59:01

KAN det handle om bybanen

Sveinung Rotevatn
2022-11-22 16:19:42

@asmund @skulstadandreas @_ragcam_ @HadiaTajik Eg trur ikkje nokon har illusjonar om at det finst gratis pengar. Eg har forklart vår modell tydeleg, til dømes her. Av ulike modellar trur eg denne er den einaste som er både a) realistisk, og b) vil gi eit reelt løft for låginntektsfamiliar. https://t.co/Uqb0M20RN9

Sveinung Rotevatn
2022-11-22 14:40:29

@asmund @_ragcam_ Ja, det er korrekt. Men det er mildt sagt ikkje gitt at desse personane med svært høge inntekter, som allereie puttar barnetrygda rett på konto, skal få endå meir å putte på konto, finansiert av alle som ikkje har barn. Det er vel ditt alternativ…?

Sveinung Rotevatn
2022-11-22 13:28:30

@_ragcam_ @asmund Det kan ein sjølvsagt også ha som alternativ. Men historia har jo vist at inga regjering, og ingen parti, er villige til å gjere det auke personskattane med 10 mrd kr for å finansiere noko slikt. Vårt forslag er gjennomførbart, og med små negative effektar.

Sveinung Rotevatn
2022-11-22 13:05:53

@_ragcam_ Alle ordningar har jo sine pros and cons. Men kva verknadar er du spesielt uroa for med dette forslaget? At folk med veldig høg inntekt skal få færre born for å halde marginalskatten nede?

Sveinung Rotevatn
2022-11-22 11:28:08

Ref. debatten på #polkvart: Å auke barnetrygda like mykje for alle er dyrt. For dyrt, dersom det verkeleg skal monne for dei som har minst. Budsjetthausten har illustrert det på ein god måte. Løysinga bør vere openbar: Auk barnetrygda kraftig, og skatt den som inntekt. https://t.co/IDb6fl04JP

Sveinung Rotevatn
2022-11-22 11:21:58

Ref. debatten på #polkvart: Å auke barnetrygda for alle er dyrt. For dyrt, dersom det verkeleg skal monne for dei som har minst. Budsjetthausten har illustrert det på ein god måte. Løysinga bør vere openbar: Auk barnetrygda kraftig, og skatt den som inntekt. https://t.co/Xwqdl6FtUs

Sveinung Rotevatn
2022-11-22 11:06:41

RT @AndreasAasheim: Et særdeles betimelig spørsmål fra representanten @Rotevatn.\n\nVis oss tallene, @Finansdep! \n\nhttps://t.co/LhBgqR1m7Q

Laster...
Laster...