Beta
Søket ga 850 treff.

Alle fra 75 år og oppover anbefales nå en ny oppfriskningsdose koronavaksine med oppstart 1. juli 2022. Sykehjemsbeboere og personer over 80 bør prioriteres først, samtidig som kommunene gis rom til å finne gode løsninger lokalt for å gi flest mulig i målgruppen et tilbud.\n\nKommunene må også planlegge for å kunne tilby ny oppfriskningsdose til personer fra 65 år og oppover samt personer mellom 18-64 år med underliggende sykdommer fra 1. september.\n\nDe nye anbefalingene er basert på råd fra FHI som regjeringen nylig har mottatt.\n\nLes mer👉https://www.regjeringen.no/id2921503/

Trenger du noen å prate med? \n\nMange frivillige organisasjoner tilbyr støtte og informasjon. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til god hjelp. Du finner en oversikt her: \nhttps://www.helsenorge.no/psykisk-helse/trenger-du-noen-a-snakke-med/\n\nVi står sammen ❤🧡💛💚💙💜

No får 37 kommunar midlar som skal gjere det enklare å dekka opp legevakt.\n\nSjå kva kommunar som får tildelt midlar: https://www.helsedirektoratet.no/nyheiter/legevakter-i-sma-kommunar-far-50-millionar

🌈Helsetilbudet til transpersoner har lenge vært mangelfullt. Mange opplever at de ikke får dekket sitt behov for helsehjelp. De regionale helseforetakene jobber med å etablere et tilbud, men arbeidet er forsinket. Nå setter regjeringen en frist for å avklare hva slags hjelp som skal tilbys i de fire helseregionene:\n\n– Å streve med egen kjønnsidentitet er tøft. Det er særlig krevende for unge, og mange opplever å stå alene om problemet. Jeg har stor forståelse for at mange er frustrerte over at tilbudet ennå ikke er ferdigstilt. Nå gir vi helseforetakene frist til 1. oktober med å avklare hva som skal...

Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)'s cover photo
Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)'s cover photo

– Herlighet, kor glad jeg er for å være her og feire dere, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Helsedirektoratets 20 års jubileum denne uken.\n\n– Å opprette Helsedirektoratet for 20 år siden – det er en suksesshistorie!\n\n– Som helseminister er jeg opptatt av fagfolkene i helsetjenesten. \nRådene deres er et helt nødvendig og uvurderlig utgangspunkt for politikkutviklinga.\nBåde ved at dere gir oss råd sånn at vi kan ta gode politiske valg og beslutninger for det norske folk, \nmen også i å iverksette politikken vår.\n\n– Helsedirektoratets viktige posisjon for landets helsetjeneste har dere bevist gjentatte ganger gjennom de siste 20...

På fredag traff helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol Danmarks kronprinsesse Mary for et dansk-norsk seminar om løsninger for fremtidens helsevesen.\n\n- Danmark og Norge har mye til felles, deriblant offentlige helsetjenester av høy kvalitet. Samtidig deler vi flere av de samme utfordringene. Vi blir stadig flere eldre, samtidig som vi mangler fagfolk. Det vil utfordre helsetjenestene våre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n\n- Fremover må vi tenke nytt, vi må satse mer på forskning og innovasjon og vi må samarbeide mer på tvers av sektorer og på tvers av landegrenser, sier Kjerkol. \n\nLes hele talen til helse- og omsorgsministeren 👇\nhttps://www.regjeringen.no/id2918379/

I går åpnet heroinassistert behandling i Bergen.\n\nMålet er å tilby behandling til personer som ikke har hatt nytte av andre behandlingstilbud.\n\nAlle pasienter er unike og har ulike behandlingsbehov. Etter fem år skal prøveprosjektet evalueres.\n\nLes mer om regjeringens arbeid med en forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet.\n👉https://www.regjeringen.no/id2905279/ \n\nHaukeland universitetssjukehus

I dag svarte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på spørsmål i Stortingets siste ordinære spørretime før sommeren. \n\nStortingspolitikerne hadde sendt helse- og omsorgsministeren 7 spørsmål om blant annet fastlegeordningen, Eldreombudet og ambulansearbeidere. Spørsmålene publiseres med statsrådens svar her 🤓👇\n\nhttps://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Moteprogram/Sporretime/?meid=11070\n\nHver onsdag kan stortingspolitikerne stille Regjeringen spørsmål på Stortinget. I tillegg til å sende inn spørsmål på forhånd til den ordinære spørretimen, kan de stille spørsmål som statsrådene må svare spontant på i den muntlige spørretimen.

Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere endringer i karantenereglene for blodgivning for menn som har sex med menn.\n \n– Blodgivere gjør en uvurderlig innsats for samfunnet og for andre mennesker. Det er viktig å legge til rette for at de som kan og vil gi blod, kan gjøre dette på en trygg måte. Det betyr at vi må ha et regelverk som er oppdatert på faglig kunnskap om risiko for hvem som kan gi blod, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n \nLes mer 👉 https://www.regjeringen.no/id2914148/

Dei nye retningslinene for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengigheit (LAR) opnar for:\n\n• meir individuell tilpassing\n• auka medverknad for brukarar\n• fleire legemiddel\n\nLes meir 👇\nhttps://www.regjeringen.no/id2913753/

– Dagens fastlegeordning har bare gått fra vondt til verre. Det krever at vi tar kraftfulle grep for å sikre gode allmennlegetjenester over hele landet med ei bærekraftig fastlegeordning, sier helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. \n\n– Unge leger etterspør forutsigbare rammevilkår og gode fagmiljøer de kan utvikle seg i. Vi ser på hvordan vi kan bygge videre på det positive ved dagens fastlegeordning, samtidig som vi tilpasser den til en ny tid. Jeg kan forsikre om at jeg tar krisen i fastlegeordningen på alvor og at vi sammen skal følge dette opp i vårt første budsjett i 2023, sier Ingvild...

Gratulerer med dagen Ingvild Kjerkol! 🥳\n\nVi har stilt helse- og omsorgsministeren noen spørsmål på bursdagen hennes 👇

Regjeringa føreslår å kompensere sjukehusa med 700 millionar kroner i revidert nasjonalbudsjett. \n\nPandemien har i 2022 ført til høgt sjukefråvær, høgare beredskapsnivå i fleire helseføretak og lågare aktivitet på nokre område. \n\n– I januar sa regjeringa at vi som følge av pandemien vil følge utviklinga i sjukehusa sine inntekter og utgifter, og ved behov fremme forslag om å auke bevillingar. No kompenserer vi derfor sjukehusa for tapte aktivitetsbaserte inntekter med 700 millionar kroner, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n\nLes meir 👇\nhttps://www.regjeringen.no/id2912321/

Denne uka dro helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på skogstur med Oppegård Røde Kors og personer som har demens. ❤️\n\nRegjeringen vil styrke lavterskeltjenester til personer med demens, blant annet gjennom satsing på dagaktivitetstilbud.\n\n– Vi følger også opp Demensplan 2025 hvor målet er et mer demensvennlig samfunn. Dette er et mål som gjelder alle samfunnsområder, og som krever at vi jobber bredt, både med omgivelser, holdninger og kunnskap, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringa gir 3 millionar kroner til pasient- og brukaromboda i revidert statsbudsjett.\n\nDei 15 lokale pasient- og brukaromboda rundt i landet tar vare på pasientar og brukarar sine behov, interesser og rettssikkerheit overfor helse- og omsorgstenesta.\n\n– Regjeringa er opptatt av at pasientar og brukarar i heile landet skal få tilgang til eit lokalt pasient- og brukarombod. Regjeringa tar derfor grep og styrkar ordninga med 3 millionar kroner i revidert nasjonalbudsjett, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n\nLes meir 👉https://www.regjeringen.no/id2912325/

– De jordmødrer gjer ein viktig jobb. De sørger for trygge og gode fødslar for både mor og barn, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. \n\n– Men vi treng fleire av dykk. Derfor skal vi utdanna fleire, rekruttera fleire, og ikkje minst behalda dykk. Vi vil sjå på korleis vi kan sikra eit meir heilskapleg føde- og barseltilbod. Derfor har vi sett i gang eit arbeid som ser på bemanning, heiltidsstillingar, følgeteneste og riktig finansieringsmodellar. Vi ser òg på moglegheitene ved å bruka kombinasjonsstillingar for jordmødrer i sjukehus og kommune. Vi har eit godt føde- og barseltilbod i Noreg. Det...

– Det skal vere trygt for alle å oppsøke helsetenesten. Vi må gjere alt vi kan for å hindre at pasientar blir utsett for overgrep av helsepersonell. Denne rapporten blir viktig for vårt vidare arbeid med å styrke sikkerheita for pasiantane, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Laster...
Laster...