Beta
Søket ga 322 treff.

Her åpner våre statssekretærer det toppmoderne sjøanlegget i Austevoll utenfor Bergen.\n \n– Dette er en stor dag. Anlegg som dette gir oss kunnskap som muliggjør utvikling av oppdrettsnæringen og sameksistens mellom fiskerier og havvind, sier statssekretær Kristina S. Hansen. \n\nDet oppgraderte sjøanlegget til Havforskningsinstituttet er et av Europas største og mest avanserte på området. Det består av 16 merder, en flytekai og et fôringsanlegg, og er fullpakket med moderne forskningsutstyr.\n\nAnlegget er viktig for forskningsaktiviteter på en rekke marine arter i alle livsstadier, deriblant torsk og kveite.\n\n– For å løse bærekraftsutfordringene med torskeoppdrett må vi forske mer. Dette flotte anlegget gir...

Næringsminister Jan Christian Vestre legger frem den andre eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. \n\nSatsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til å øke eksportinntektene for skipsverft, utstyrs- og tjenesteprodusentene med 50 prosent innen 2030.\n\nLes mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsministeren-legger-frem-nasjonal-eksportsatsing-for-maritim-sektor/id2974772/

Regjeringen arrangerer havkonferanse i Bergen 17. april, i forbindelse med One Ocean Week. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal sammenheng og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet. Konferansen slutter ca. kl. 12.15.

Torsdag 30. mars mottek næringsminister Jan Christian Vestre rapporten og tilrådingane frå Reisemålsutvalet.\n\nReisemålsutvalet blei oppnemd av regjeringa Solberg i august 2021, og vart vidareført med uendra mandat og samansetning etter regjeringsskiftet hausten 2021.\n\nMålet for arbeidet til utvalet har vore å greie ut handlingsrommet for besøksforvaltning og reisemålsutvikling i norske kommunar. \n\nDet er utvalsleiar Trine Skei Grande som vil presentere rapporten og tilrådingane frå utvalet.\n\nLes meir på \nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/reisemalsutvalget-legger-frem-sin-utredning/id2967703/

Norge melder seg på storslått europeisk batterisatsing. Næringsministeren inviterer de fem norske søkerbedriftene til en markering i Kongens gate 8 torsdag 16. mars kl 12.10.\n\n– Regjeringen har jobbet målrettet det siste halvannet året for å komme med i IPCEI, Europas batterisatsing. Nå er prosessen i gang. Dette er et gjennombrudd som kan ta norsk batteriindustri til nye høyder, sier næringsminister Jan Christian Vestre Jan Christian Vestre. \n\nBeyonder, Cenate, Hydro, Morrow og Vianode har søkt om å delta fra Norge. Alle er invitert til markeringen. \n\n– IPCEI er Champions League for store batteriprosjekter. Mot slutten av måneden sender vi Norges batteri-elite...

8. MARS: Visste du at bare to av ti styremedlemmer i private selskaper er kvinner?�\n\nNå vil regjeringen innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper. Kravene skal sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse og at næringslivet bruker den samlede kompetansen i samfunnet. Forslaget er på høring, og du kan si din mening innen 13. mars.\n\nGå til høringen: www.regjeringen.no/id2950074 \n\nJan Christian Vestre

Norsk handel med India har mer enn doblet seg de siste ti årene, og snart vil India være verdens mest folkerike land. \n \n– India er et enormt marked, som fortsatt er i sterk vekst. Norsk næringsliv må være med å bidra til Indias grønne omstilling og jobbe for å sikre seg markedsandeler, sier næringsminister Jan Christian Vestre. \n \nNylig var han på besøk sammen med en stor norsk-indisk næringslivsdelegasjon. Landet har satt seg et mål om null-utslipp innen 2070, noe som kan gi muligheter for norske bedrifter. \n\n– India har satt ambisiøse klimamål der blant annet bruk av hydrogen...

Foto: VisitNorway.com

Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)'s cover photo

– Kjøp brukt og reparer, for å leve mer miljøvennlig og sirkulært. ♻ Det er rådet fra gründer av Eftir, Cecilie Ova Nielsen. Eftir er en kafé- kles- og møbelbutikk på Grünerløkka i Oslo der alt er til salgs - og alt er brukt. \n\nI Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at vi må gå fra en lineær økonomi med bruk-og-kast til en sirkulær økonomi.\n\n– En mer sirkulær økonomi vil bidra til å redusere klimagassutslipp, forurensning og tap av natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.\n\n– Omstilling til en sirkulær økonomi betyr at næringslivet må produsere produkter som varer lenger, som...

Her er regjeringens 10-punktsplan for lavere priser og bedre utvalg i butikkene 
www.regjeringen.no/id2961697\n\n– Jeg er bekymret for konkurransen i dagligvarebransjen. Mangel på tøff konkurranse kan føre til at vi betaler for mye for maten, og at utvalget er dårligere enn det kunne vært. Regjeringen har satt i gang historisk mange tiltak på kort tid, som på sikt kan gi bedre konkurranse, lavere priser og bredere utvalg, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Mye å oppleve i vakre Nord-Norge! 🇳🇴 \nAlta, Tromsø og Lofoten var noen av stedene næringsminister Jan Christian Vestre besøkte, for å hente innspill til regjeringens satsing på reiselivet.\n\n5 tiltak regjeringen jobber med nå:\n\n1️⃣ Lansering av en handlingsplan for reiselivet før sommeren 2023.\n\n2️⃣ Mulighet for kommuner til å innføre besøksbidrag.\n\n3️⃣ Utvikling av en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere.\n\n4️⃣ Reiseliv 2030: Et prosjekt som skal bidra til kunnskapsbasert utvikling av hele reiselivsnæringen.\n\n5️⃣ Oppfølging av reisemålsutvalget som nå er i sluttfasen av sitt arbeid. \n\nTiltakene skal bidra til å skape en konkurransedyktig, helårlig reiselivsnæring som er mer bærekraftig...

Regjeringen arbeider med fem tiltak som skal bidra til å skape en konkurransedyktig, helårlig reiselivsnæring som er mer bærekraftig og lønnsom enn tidligere, og som skaper aktivitet i hele landet. Les mer på https://www.regjeringen.no/reiseliv2023/

Nå er skreien kommet. Men har du smakt rognjolk? Det har fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Han startet skreisesongen hos Eide Handel As på Eidkjosen.

39 personer har omkommet fra næringsfartøy de siste fem årene. Nå får Sjøfartsdirektoratet i oppdrag å lage en handlingsplan med en nullvisjon for omkomne og hardt skadde på sjøen.\n\n– Norge er en havnasjon og mange har jobben sin til havs. Med en nullvisjon og en konkret handlingsplan tar vi et ytterligere grep for at alle skal komme trygt hjem fra jobb på havet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Nå kan norske kommuner igjen søke om tilskudd til ungdomsfiskeprosjekter. I fjor fikk 112 ungdommer sommerjobb som fisker via kommunale prosjekter. \n\nLes mer om ordningen her og søk innen 28. februar. \nBjørnar Skjæran

Det har vært et spennende år for næringspolitikken. Vi jobber hver dag for å styrke norske bedrifters konkurransekraft. På kort sikt gjennom å trygge arbeidsplassene, holde orden i økonomien og unngå at rentene stiger for mye. Med mindre arbeidsløshet og lavere inflasjon enn stort sett alle andre land i Europa og USA, har regjeringen lykkes ganske godt i den økonomiske politikken så langt. På litt lengre sikt jobber vi for at bedrifter over hele landet kutter klimagassutslipp og tar vare på naturen, samtidig som de kan vokse og eksportere mer. Det handler om å forberede oss på fremtiden og sikre...

ENERGITILSKUDDSORDNINGEN FOR NÆRINGSLIVET: \nOm lag 3200 bedrifter får 2,8 milliarder kroner til energitiltak og støtte til å betale strømregningen. Energitiltakene kan gi besparelser tilsvarende strømforbruket til opp mot 30 000 husholdninger i året.\n\n– Denne ordningen hjelper de mest utsatte bedriftene med de høyeste strømregningene og kan samtidig bidra til å redusere energiforbruket med opptil 550 gigawattimer i året. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til alle husholdninger i en by på størrelse med Kristiansand. Å investere i energitiltak er bra for lommeboka til de enkelte bedriftene, og bidrar til å dempe presset på kraftsystemet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.\n\nEnova Klima- og...

Næringsminister Jan Christian Vestre presenterer tall for energitilskuddsordningen og status for fastprisavtalene. Følg sendingen her eller på regjeringen.no: \n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsminister-jan-christian-vestre-presenterer-tall-for-energitilskuddsordningen-og-status-for-fastprisavtalene/id2951627/

Jan Christian Vestre inviterer til frokostseminar med lederne i det næringsrettede virkemiddelapparatet. Tema er regjeringens arbeid med å forenkle og styrke effekten av virkemidlene som skal bidra til at norske bedrifter kan vokse.\n\nProgram og påmelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsministeren-inviterer-til-frokostseminar-om-fremtidens-virkemiddelapparat/id2950591/\n\nHvor: StartupLab, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Laster...
Laster...