Person / Aktør:
Landbruks- og matdepartementet (Norge)
Landbruks- og matdepartementet (Norge)

Innlegg:
Regjeringen legger frem #statsbudsjettet2023 og øker satsningen på matvareberedskap og landbruk over hele landet🌿

Emneknagger:

Postet:
2022-10-06 11:08:22

Delt innhold:
Økt satsing på matvareberedskap og landbruk over hele landet
Regjeringen vil bidra til mer norsk matproduksjon og økt selvforsyningsgrad, og har lagt til rette for dette gjennom statsbudsjettet for 2023. Regjeringen foreslår å øke budsjettet på Landbruks- og matdepartementets område med 24,7 prosent, til 29,5 mi...