Beta
Søket ga 6933 treff.
Venstre
2021-10-24 23:15:19

RT @abidraja: Den nye regjeringen vender studentene ryggen! Vi i @Venstre fikk aldri sjansen til å lage ny plattform basert på vårt nye program. Men vi har bla levert 11 mnd studiestøtte, og hadde nå klare nye ambisjoner. Trist når ny regjering er helt uten ambisjoner! https://t.co/MoTZZlVnIo

Venstre
2021-10-19 21:56:14

RT @IngerNoer: «Aktiv næringspolitikk» ser ut til å være Ap-lingo for at staten skal eie mer. Ingen god ide.

Venstre
2021-10-19 15:07:13

"Etter å ha lest Hurdalsplattformen er jeg bekymret for mangfoldet av gründere og småbedrifter i by og bygd" skriver stortingsrepresentant Alfred Bjørlo: https://t.co/ZeJKdZDQqq

Venstre
2021-10-18 12:38:03

RT @Rotevatn: Pro tip til PR-folk som vil jobbe for Trygve Slagsvold Vedum: Ta eit års pause og jobb som oljelobbyist i staden. Då blir du ein del av det ekte Noreg, som vi er så glade i. https://t.co/x31QSenJoh

Venstre
2021-10-18 12:35:20

RT @abjartnes: Erfarne folk fra @Venstre i miljø- og energikomiteen og næringskomiteen, hhv; @olaelvestuen og @alfredbjorlo . https://t.co/…

Venstre
2021-10-14 09:43:50

RT @gurimelby: Utrolig vondt å høre det forferdelige angrepet i Kongsberg, selv om vi enda ikke kjenner til hele omfanget av tragedien. I kveld er våre tanker hos alle som rammet, deres nære og kjære. Og til politi og hjelpepersonell som gjør en uvurderlig innsats. Ta vare på hverandre ❤️

Venstre
2021-10-13 15:37:33

RT @gurimelby: I valgkampen lovet venstresiden gull og grønne skoger. Resultatet ble dyrere elbil, billigere bensin, svekka vern av natur, skyting av rovdyr, nedleggelse av Ullevål sykehus, asylpolitikken strammes inn og kunnskap i skolen svekkes. Men EØS trues, så SV og Rødt er sikkert glade.

Venstre
2021-10-13 15:29:02

RT @ingvild_wetrhus: Svært svakt om dyrevelferd i ny regjeringserklæring. Intet nytt for dyra i landbruket og nada om husdyra. Ulven skal skytes. Trist

Venstre
2021-10-13 15:28:53

RT @Rotevatn: Meir jakt på utryddingstruga rovdyr, mindre rom for å verne natur, meir laussluppen arealpolitikk og større vekt på grunneigarinteresser. Hurdalsplattformen representerer ei dramatisk svekking av naturvernet i Noreg.

Venstre
2021-10-13 11:59:51

RT @ingvild_wetrhus: Denne uka har jeg hatt min første uke på Stortinget. Jeg har også blitt beskyldt for å drive med no-plattforming. I en debatt jeg faktisk deltok i. Hvem visste at det var mulig 🤷‍♀️ https://t.co/mPxxHIfpL3

Venstre
2021-10-12 14:24:40

RT @AleksEngevik: Takk @gurimelby for at du sier fra så tydelig! Nå håper jeg skoleledere rundt om i landet faktisk lytter! https://t.co/kjdVP6CGSP

Venstre
2021-10-12 13:29:55

RT @anebrei: Da har jeg fått svar. Kunnskapsministeren slår klart fast at skoler og læresteder ikke har lovhjemmel til å kreve rustesting fra elever. https://t.co/4vq77ZiFrZ https://t.co/nmZgBY7rDf

Venstre
2021-10-12 12:55:19

RT @audunrod: Regjeringen legger frem en lineær opptrapping av CO2-avgiften til 2000 kroner i 2030. CO2-avgiften settes dermed til 769 kr/tonn i 2022, som er en nominell økning på 178 kroner. Det er svært høyt, lover godt for fremtiden og er endelig et gjennomslag for grønn skattekommisjon<3

Venstre
2021-10-12 11:03:56

RT @HaakonRiekeles: CO2-avgiften settes opp til 769 kr/tonn. Det er en nominell økning på 178 kr. Det er mye! Tyder på at man legger opp til en lineær opptrapping til 2000 2020-kroner i 2030, som er det som gir mest økning tidlig og mest effekt. Ingen kompensasjon i veibruksavgiften heller. Bra!

Venstre
2021-10-12 10:39:57

RT @Rotevatn: Regjeringa aukar CO2-avgifta med 28 prosent (frå 591 til 766 kr/t)og fjernar unnataka for veksthus og avfallsforbrenning. Viktig for å følgje opp klimaplanen. Skal vi lukkast med det grøne skiftet må det alltid løne seg å velje miljøvenleg.

Venstre
2021-10-12 10:37:13

RT @mathiasfischer: CO2-avgiften øker med 28 prosent. Tidenes byks i det viktigste klimatiltaket.

Venstre
2021-10-12 10:20:40

"Jeg håper neste regjering klarer å leve opp til de ambisjonene vi legger i dette budsjettet", sier vår partileder @gurimelby https://t.co/4Tj1AJOFoO

Venstre
2021-10-12 10:19:55

"Jeg håper neste regjering klarer å leve opp til de ambisjonene vi legger i dette budsjettet", sier Venstres partileder Guri Melby. https://t.co/4Tj1AJOFoO

Venstre
2021-10-12 10:19:23

"Jeg håper neste regjering klarer å leve opp til de ambisjonene vi legger i dette budsjettet», sier vår partileder @gurimelby https://t.co/4Tj1AJOFoO

Venstre
2021-10-12 08:14:04

RT @MortenMyksvoll: Når Høie kunne snu, så kan Kjerkol òg gjere det. Men dei som verkeleg treng ein meir human ruspolitikk har ikkje tid til å vente.

Laster...
Laster...