Beta
Søket ga 962 treff.
regjeringen
2023-12-25 10:28:51

For nokre barn og unge kan jula vere ei vanskeleg tid. Treng du nokon å snakke med, kan du kontakte alarmtelefonen for barn og unge på nummer 116 111 eller på chat: www.116111.no [116111.no]. Alle førespurnader blir svart på av vaksne som har lang erfaring med å hjelpe. \n \nHelsenorge.no har også ei fin oversikt over telefonnummer ein kan ringe for hjelp eller for å ha nokon å prate med. Sjå lenke i bio.\n \nHugs også at du alltid skal ringe 113 ved akutt fare for sjølvmord eller sjølvskading. Ring heller ein gong for mykje enn ein gong for lite.\n \nTa vare på...

regjeringen
2023-12-24 10:35:55

Regjeringa ønskjer alle ei god jul, og rettar ei ekstra takk til alle dei som jobbar i jula! 🎅🏼🧑🏻‍🎄🎄

regjeringen
2023-12-23 16:30:07

«Alle skal trygt heim» har lenge vore eit mantra for ein trygg arbeidsplass - både på land og til havs. Men det er kanskje få stader som har sett slik endring som norsk sokkel.\n\nDå funnet vart meldt på vesle julaftan i 1969, vart det startskotet for ei næring som har teke fleire store tak av omsyn til tryggleiken. Det arbeidet skal halda også fram dei neste 50 åra.\n\nI sommar overtok Olje- og energidepartementet ansvaret for tryggleiken på norsk sokkel. Med det skal heilskapen i tryggingsbiletet løftast endå høgare.

regjeringen
2023-12-22 10:30:21

Denne uken tente samferdselsminister @jonivarnygaard en helt spesiell julegran🎄Lysene på grana får nemlig strøm fra nettstasjonen som skal bidra til utslippsfri bygging av en ny miljøgate i Gran. \n\nByggingen av miljøgaten er ett av flere pilotprosjekter \nsom har fått midler fra Samferdselsdepartementet de siste to årene. Prosjektene skal teste ut ulike måter for å redusere klimagassutslipp fra anleggsplasser. \n \n– Vi må få ned klimagassutslippene i transportsektoren, og da må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene. De siste to årene har regjeringen gitt tilskudd til flere pilotprosjekter i transportsektoren. Prosjektet i Gran er et veldig godt eksempel på hvordan...

regjeringen
2023-12-21 14:54:04

I dag er årets mørkaste dag. Ei ny undersøking gjort for @rodekorsnorge viser at kvar fjerde nordmann kjenner seg einsam. \n\nStatsminister @jonasgahrs markerte dagen saman med Røde Kors. Dei delte ut kakao og pepperkaker i Oslo. \n\n– Det beste vi har, er kvarandre. Vi må sjå kvarandre, gi tid til kvarandre og invitere kvarandre inn. Regjeringa støttar arbeidet med å skape fleire gode møtestader for at fleire sosiale relasjonar kan bli danna, seier statsminister Jonas Gahr Støre.

regjeringen
2023-12-21 09:46:02

Det er tydelige arealkonflikter mellom kraftanlegg og reindrift. Reindriften må ivaretas på en bedre måte, samtidig som fremtidig energibehov skal dekkes.\n \nRegjeringen har nå lagt frem en bred tiltakspakke for å legge til rette for bedre ivaretakelse av reindriften ved planlegging og utbygging av energi.\n \nSikring av den samiske reindriften og hensynet til sikker energiforsyning er nasjonale interesser, og de nye tiltakene skal blant annet legge til rette for et bedre kunnskapsgrunnlag i avveiningen av ulike hensyn.\n\nLes hele saken i bio👍\n📸 T Gustavsen

regjeringen
2023-12-20 13:00:22

Japanarar er svært glade i norsk fisk, og nesten halvparten av all fisken Noreg eksporterer går til Japan. I fjor selde vi over 100 000 tonn norsk sjømat til Japan. Norsk laks har vore populært lenge, men no har folk i Japan også fått auga opp for den norske makrellen. Då statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre var i Tokyo, var dei på ein av verdas største fiskemarknadar og møtte japanske forbrukarar som fekk smake norsk makrell.\n\n– I Japan er det mange som er glade i fisk, og dei er opptekne av kvalitet. Det er flott å...

regjeringen
2023-12-19 17:05:46

Mange studentar kjenner på eksamensnervar. Forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch fekk vere med då firebeinte vennar roa studentar ved NTNU! 🐶

regjeringen
2023-12-19 15:16:52

I dag heldt statsminister @jonasgahrs halvårleg pressekonferanse. Der fortalde han om sakene som har prega oss i 2023. Lurer du på kva han sa? Les det ved å trykkje på lenkja i bio.

regjeringen
2023-12-15 09:02:31

Pensjon er det vi skal leve av når arbeidslivet er over. Nå foreslår regjeringen blant annet at vi skal jobbe litt lengre og at vi skal sikre en god pensjon for dem som ikke kan jobbe.\n\nPensjon kan kanskje virke fjernt for mange unge, men det er nettopp dere som fremover skal finansiere pensjonene og helsetjenestene til stadig flere eldre. Regjeringen vil sørge for gode pensjoner både til ham som skal pensjonere seg neste år og til henne som skal pensjonere seg om tretti. Både til dem som har bygget landet og til dere som skal fortsette å bygge det.\n\nVil du...

regjeringen
2023-12-14 17:41:48

No kan 18-åringar som er unnfanga med donorsæd på ein klinikk i Noreg få vite identiteten til donor.\n \nFrå 2005 var det ikkje lengre lov å bruke anonyme donorar. Det er etablert eit nasjonalt egg- og sæddonorregister der opplysningar om donorane, mor, og dato for den assisterte befruktinga blir registrert.\n \nFrå dette registeret, via Helsenorge.no, kan barnet få informasjon om donor sin identitet når det har fylt 18 år.\n \n– Eg er glad for at det no finst ei digital løysing som skal gjere det enkelt for barn å få vite identiteten til sin donor.\n \nDet sa helse- og omsorgsminister...

regjeringen
2023-12-14 11:39:34

Verdas land er einige i å omstille energisystema frå fossil til fornybar energi.🌍\n \n– For første gong er landa i verda samde om at energisystema skal bort frå fossile brensel, inkludert olje og gass. Dette er eit gjennombrot, og set ei klar retning for alle land. Vi skal frå den fossile verda og over til den fornybare, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.\n \nI 2050 må verda vera klimanøytral. Utsleppet i verda må nå toppen i 2025, deretter blir redusert med 43 prosent innan 2030, og med 60 prosent innan 2035. \n\nFoto: @unclimatechange

regjeringen
2023-12-13 17:22:56

– Det er en ære å motta president Zelenskyj og mine nordiske kolleger og venner her i Oslo. Møtet er et sterkt uttrykk for den omfattende og langsiktige nordiske støtten til Ukraina. Vi støtter Ukraina i ord og handling, så lenge det er nødvendig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.\n\nDe nordiske lederne lover ytterligere politisk, økonomisk, humanitær og militær støtte til Ukraina. Norden vil stå med Ukraina så lenge som det er nødvendig. \n\nDe nordiske landene fordømmer Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina. De nordiske landene krever videre at Russland må avslutte sin angrepskrig og trekke styrkene ut av Ukraina. \n\nStatsminister Jonas...

regjeringen
2023-12-13 13:16:01

– FN-resolusjonen om en umiddelbar våpenhvile i Gaza har Norges fulle støtte. Det er positivt at et flertall av FNs medlemsland stemte for resolusjonen om en umiddelbar våpenhvile i Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide.\n\nDen katastrofale humanitære situasjonen i Gaza har krevd altfor mange sivile liv. I tillegg har et høyt antall helsepersonell og nødhjelpsarbeidere mistet livet. Kritisk infrastruktur som sykehus har vært under angrep.\n\n– Det er viktig og riktig at store deler av verdenssamfunnet nå krever en umiddelbar humanitær våpenhvile. Derfor stemte Norge for resolusjonen, sier utenriksminister Eide.\n\nNorge har i mange uker tatt til orde for at en slik...

regjeringen
2023-12-13 11:44:00

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker president Zelenskyj varmt velkommen til Norge. 🇺🇦🇳🇴\n\n– Norge fortsetter å støtte Ukrainas forsvarskamp. Vi gir Ukraina sterk og langvarig støtte i deres kamp for frihet og demokrati. Det er viktig også for vår frihet og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.\n\nNorge donerer mer luftvern for å beskytte ukrainerne mot russiske angrep, og over tre milliarder kroner i støtte til den ukrainske staten. Det skal gå til skole, helse og drift av samfunnet. \n\n– Vi har tett dialog om hva ukrainerne har mest behov for, og sammen med våre allierte gjør vi det vi kan for...

regjeringen
2023-12-11 17:12:29

– Familien får prisen på vegner av Narges Mohammadi, som sjølv sit fengsla i Iran. Ho får prisen for det iherdige arbeidet for å styrkja stillinga til kvinner og fremja menneskerettar og fridom. Fredsprisen er ei tydeleg anerkjenning av kva betydning menneskerettsforsvararar har for fred og demokrati, seier statsminister @jonasgahrs.\n\n \n– Undertrykkinga av kvinner i mange land, blant dei Iran, er grov og etter vårt syn klart i strid med dei internasjonale forpliktingane deira. Eg håpar at prisen vil inspirera kvinner og menn som jobbar for fred og demokrati under krevjande forhold verda rundt. Noreg har fleire gonger og over...

regjeringen
2023-12-08 14:35:09

Noreg og Japan skal samarbeide tettare. Denne veka har statsminister @jonasgahrs og næringsminister @jcvestre vore i Japan, der dei blant anna møtte Japans statsminister Fumio Kushida og inngjekk ein strategisk partnarskap mellom dei to landa.\n\nPartnarskapen skal bidra til auka samarbeid på ein rekke områder, som tryggleikspolitikk og handel.\n\n- Japan er ei global stormakt, og deler mange av dei same verdiane som Noreg. Det er viktig i ei uroleg tid. Japan er også verdas tredje største økonomi og den japanske marknaden gir mange moglegheiter for norsk næringsliv. Det er viktig for verksemder og arbeidsplassar i heile landet vårt, seier statsminister Jonas...

regjeringen
2023-12-07 09:49:29

Kvart år skal ein internasjonalt kjend forfattar, dramatikar, litteraturforskar eller liknande bli invitert av @nasjonalbiblioteket og Fosse sjølv til å halde ei førelesning 📚🧑‍🏫📖\n\nDet skal òg delast ut eit Fosse-stipend til ein omsetjar som arbeider med å setja om norsk litteratur til andre språk. Regjeringa vil på denne måten medverka til å markera kor viktig forfattarskapen til Fosse er for Noreg og internasjonalt.\n\n– Det er aller fyrste gongen ein forfattar som skriv på nynorsk, vert æra på denne måten, og det er heile 95 år sidan førre gongen ein norsk forfattar vart tildelt nobelprisen i litteratur. Regjeringa vil heidra den...

regjeringen
2023-12-06 17:05:11

Har du for eksempel sett en butikkansatt, en frisør, en rørlegger eller en barnehagelærer i uniform i dag?\n\n6. desember viser Heimevernets soldater at de finnes over alt – i alle typer sivile jobber. \n\n– Forsvaret av landet vårt er vårt felles ansvar! I dag ser vi folkeforsvaret vårt på ordentlig. Med uniform på jobben viser Heimevernet at de består av helt vanlige mennesker som bidrar til vår felles sikkerhet. Takk til HV-soldatene som viser frem hvem de er og hva de står for! Og ikke minst for at de stiller opp på øvelser og til innsats når samfunnet ber om...

regjeringen
2023-12-05 10:26:21

🙋‍♀️🙋‍♂️ Visste du at mellom 8 000 og 10 000 mennesker i Norge jobber som frivillige i rednings- og beredskapsorganisasjoner? Dette er folk som til daglig jobber med noe annet og som derfor må ta seg fri for å delta i redningsoppdrag. \n\nDem feirer vi litt ekstra i dag – i tillegg til alle andre som jobber frivillige i Norge – for i dag er det den internasjonale #frivillighetsdagen. 👏🎉\n\n– Tusen takk til alle dere som bruker tiden deres til å hjelpe andre. De frivillige organisasjonene i redningstjenesten er en svært viktig og helt sentral del av redningstjenesten over hele...

Laster...
Laster...