Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Mange studentar kjenner på eksamensnervar. Forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch fekk vere med då firebeinte vennar roa studentar ved NTNU! 🐶

Postet:
2023-12-19 17:05:46