Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Denne uken tente samferdselsminister @jonivarnygaard en helt spesiell julegran🎄Lysene på grana får nemlig strøm fra nettstasjonen som skal bidra til utslippsfri bygging av en ny miljøgate i Gran. \n\nByggingen av miljøgaten er ett av flere pilotprosjekter \nsom har fått midler fra Samferdselsdepartementet de siste to årene. Prosjektene skal teste ut ulike måter for å redusere klimagassutslipp fra anleggsplasser. \n \n– Vi må få ned klimagassutslippene i transportsektoren, og da må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene. De siste to årene har regjeringen gitt tilskudd til flere pilotprosjekter i transportsektoren. Prosjektet i Gran er et veldig godt eksempel på hvordan vi kan jobbe videre, sier samferdselsministeren.\n\nMiljøgata i Gran bygges i regi av @statens.vegvesen, med entreprenør @aoentreprenor og @hafslund leverer ladeinfrastrukturen.

Postet:
2023-12-22 10:30:21