Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
🙋‍♀️🙋‍♂️ Visste du at mellom 8 000 og 10 000 mennesker i Norge jobber som frivillige i rednings- og beredskapsorganisasjoner? Dette er folk som til daglig jobber med noe annet og som derfor må ta seg fri for å delta i redningsoppdrag. \n\nDem feirer vi litt ekstra i dag – i tillegg til alle andre som jobber frivillige i Norge – for i dag er det den internasjonale #frivillighetsdagen. 👏🎉\n\n– Tusen takk til alle dere som bruker tiden deres til å hjelpe andre. De frivillige organisasjonene i redningstjenesten er en svært viktig og helt sentral del av redningstjenesten over hele landet. Dere er bærebjelken i den norske redningstjenestemodellen, sier justis- og beredskapsminister @emiliemehl.\n\nDe frivillige er til stede i lokalsamfunnet med kunnskap, kompetanse og utstyr. De har ofte kort vei når alarmen går, og de har verdifull lokal kunnskap. Det så særlig under ekstremværet Hans tidligere år der de frivillige gjorde en uvurderlig innsats for å redde liv og verdier. \n\nKanskje du også kan tenke deg å melde deg som frivillig? Foto: Norsk folkehjelp

Emneknagger:

Postet:
2023-12-05 10:26:21