Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Det er tydelige arealkonflikter mellom kraftanlegg og reindrift. Reindriften må ivaretas på en bedre måte, samtidig som fremtidig energibehov skal dekkes.\n \nRegjeringen har nå lagt frem en bred tiltakspakke for å legge til rette for bedre ivaretakelse av reindriften ved planlegging og utbygging av energi.\n \nSikring av den samiske reindriften og hensynet til sikker energiforsyning er nasjonale interesser, og de nye tiltakene skal blant annet legge til rette for et bedre kunnskapsgrunnlag i avveiningen av ulike hensyn.\n\nLes hele saken i bio👍\n📸 T Gustavsen

Postet:
2023-12-21 09:46:02