Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker president Zelenskyj varmt velkommen til Norge. 🇺🇦🇳🇴\n\n– Norge fortsetter å støtte Ukrainas forsvarskamp. Vi gir Ukraina sterk og langvarig støtte i deres kamp for frihet og demokrati. Det er viktig også for vår frihet og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.\n\nNorge donerer mer luftvern for å beskytte ukrainerne mot russiske angrep, og over tre milliarder kroner i støtte til den ukrainske staten. Det skal gå til skole, helse og drift av samfunnet. \n\n– Vi har tett dialog om hva ukrainerne har mest behov for, og sammen med våre allierte gjør vi det vi kan for å bidra der behovene er størst. Krigen mot Ukraina er også en krig mot vår felles sikkerhet, demokratiske rettigheter og verdier. Norge vil fortsette å støtte Ukrainas forsvarskamp, sammen med våre allierte og partnere i Europa og resten av verden. Russlands krig bryter med grunnleggende prinsipper i internasjonal rett. Vår sikkerhet, velferd og handlefrihet er tuftet på en regelstyrt verden og ikke-voldelig håndtering av konflikt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.\n\nFoto: Heiko Junge / Statsministerens kontor.

Postet:
2023-12-13 11:44:00