Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
– FN-resolusjonen om en umiddelbar våpenhvile i Gaza har Norges fulle støtte. Det er positivt at et flertall av FNs medlemsland stemte for resolusjonen om en umiddelbar våpenhvile i Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide.\n\nDen katastrofale humanitære situasjonen i Gaza har krevd altfor mange sivile liv. I tillegg har et høyt antall helsepersonell og nødhjelpsarbeidere mistet livet. Kritisk infrastruktur som sykehus har vært under angrep.\n\n– Det er viktig og riktig at store deler av verdenssamfunnet nå krever en umiddelbar humanitær våpenhvile. Derfor stemte Norge for resolusjonen, sier utenriksminister Eide.\n\nNorge har i mange uker tatt til orde for at en slik våpenhvile må på plass snarest. Sivile må beskyttes, mye mer humanitær hjelp må komme inn i Gaza, også gjennom Kerem Shalom, og nå frem til sivilbefolkningen alle steder de velger å oppholde seg.\n\nFoto: @unitednations

Postet:
2023-12-13 13:16:01