Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Pensjon er det vi skal leve av når arbeidslivet er over. Nå foreslår regjeringen blant annet at vi skal jobbe litt lengre og at vi skal sikre en god pensjon for dem som ikke kan jobbe.\n\nPensjon kan kanskje virke fjernt for mange unge, men det er nettopp dere som fremover skal finansiere pensjonene og helsetjenestene til stadig flere eldre. Regjeringen vil sørge for gode pensjoner både til ham som skal pensjonere seg neste år og til henne som skal pensjonere seg om tretti. Både til dem som har bygget landet og til dere som skal fortsette å bygge det.\n\nVil du lære mer om pensjon? Se lenke i bio

Postet:
2023-12-15 09:02:31