Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Verdas land er einige i å omstille energisystema frå fossil til fornybar energi.🌍\n \n– For første gong er landa i verda samde om at energisystema skal bort frå fossile brensel, inkludert olje og gass. Dette er eit gjennombrot, og set ei klar retning for alle land. Vi skal frå den fossile verda og over til den fornybare, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.\n \nI 2050 må verda vera klimanøytral. Utsleppet i verda må nå toppen i 2025, deretter blir redusert med 43 prosent innan 2030, og med 60 prosent innan 2035. \n\nFoto: @unclimatechange

Postet:
2023-12-14 11:39:34