Beta
Søket ga 1021 treff.

Nytt kvinnefengsel åpnet: – Etableringen av Evje fengsel som et kvinnefengsel er et viktig skritt på veien til å sikre trygge og likeverdige soningsforhold for kvinner, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr. Han åpnet tirdag 9. april det nye kvinnefengslet i Evje og Hornnes kommune, sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. – Kvinner har rett på et like godt tilbud som menn under soning, noe det nye kvinnefengslet bidrar til. Jeg håper at de gode soningsforholdene og tilbudene som fengslet tilbyr vil bidra positivt i de innsattes vei tilbake til samfunnet, sier Kallmyr.

– Det er bekymringsfullt dersom det er slik at unge og andre føler de må ha med seg kniv når de er ute. Jo flere som bærer kniv, jo større er sjansen for at noe alvorlig kan skje, sa justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr til NRK lørdag kveld, da han var med politiet på knivjakt. https://www.nrk.no/norge/justisministeren-var-med-politiet-pa-knivjakt-_-kvinne-stukket-fa-minutter-senere-1.14507291

Norge er en rollemodell i arbeidet med å forhindre korrupsjon blant parlamentarikere, dommere og påtalejurister. Det slår Europarådets antikorrupsjonsorgan (GRECO) fast i en ny rapport. De peker blant annet på at de etiske retningslinjene for påtalemyndigheten nå gjelder for alle i påtalemyndigheten, også dem som jobber i politiet.

Russetiden byr på mange utfordringer. Politiet inviterer foreldrene til årets russ til foreldremøte på Facebook. Vær klar torsdag 11. april kl. 19:30.

Jeg er imponert over innsatsen fra profesjonelle, frivillige, sivile og militære, skriver samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde om hendelsen med cruiseskipet «Viking Sky». Alle gjorde sitt beste og de gjorde det sammen. Ressursene fant hverandre. Samvirket fungerte slik vi forventer at det skal fungere.

Vil du jobbe med utvikling og drift av arkiv- og dokumentasjonsforvaltning? Vi søker seniorrådgiver til dokumentasjonsenteret.

Nøkkeloverlevering i Justis- og beredskapsdepartementet ved utnevnelsen av Jøran Kallmyr som ny justis-og innvandringsminister.

Vil du jobbe i Lovavdelinga? Her får du utfordrande oppgåver, og vi legg stor vekt på høg fagleg kvalitet, sjølvstende, kunnskapsdeling og gode arbeidstilhøve for den enkelte.

Ekteparet Chris og Maatia Rickard var blant de første 100 personene som ble heist opp fra «Viking Sky» til et helikopter. Imponert over nordmenns stå på-vilje, profesjonalitet og omsorg skriver Chris at det var først «i løpet av den verste opplevelsen i livet vårt, at vi virkelig forsto og verdsatte hvor fantastisk det norske folk er». #beredskap #hovedredningssentralen Røde Kors Helse Møre og Romsdal Molde, Norway

Regjeringen har lagt frem en ny handlingsplan mot voldtekt. Den fokuserer blant annet på målrettet forebygging, et godt hjelpetilbud etter voldtekt og god etterforskningskvalitet. Les handlingsplanen på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-voldtekt-20192022/id2637644/

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var søndag i Molde, der hun møtte mange av dem som deltok i redningen av Viking Sky: – Det er ingen tvil om at dette har vært en svært, svært krevende situasjon. På vegne av regjeringen vil jeg rette en stor takk til alle de involverte som virkelig har vist mot og raushet og ikke minst profesjonalitet under hele aksjonen. Jeg er veldig imponert over redningsmannskapene og alle de nødetatene og frivillige som har deltatt. Jeg vil rette en spesiell takk til mannskapet om bord på de sivile og militære helikopterne som har stått på under...

- Norsk IKT-kompetanse bidrar i Mosambik. Jeg vil skryte av Sivilforsvaret og DSB. De er med på å gjøre det tryggere både i Norge og internasjonalt, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Vi har god rettssikkerhet i Norge. Hvert år lager World Justice Project – en uavhengig, tverrfaglig organisasjon som arbeider for å fremme rettssikkerhet – en undersøkelse av rettsikkerheten i verden. Også i år gjør Norge det bra: Vi ligger som nummer to av 126 stater. Les undersøkelsen på https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019

Siden 1814 har over 90 personer hatt stillingen som justisminister i Norge. Hvem var disse personene, når var de justisministre og hvilke saker var de opptatt av? Morten Ruud har skrevet om dem på www.regjeringen.no/justisministre

Vi søker deg med erfaring fra sikkerhetsledelse i større virksomhet – er du den vi ser etter?

Styrket kontroll av Europas yttergrense gir økt sikkerhet i Norge Tor Mikkel Wara (Frp) deltok torsdag 7. mars på EUs rådsmøte om justis- og innenrikspolitikk i Brussel. Sikkerheten i Norge øker ved at Europas yttergrense nå skal styrkes. -Norge har bidratt i det viktige arbeidet med å styrke yttergrensen i Europa. Det gir økt sikkerhet i Norge, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP). Det er prioritert for regjeringen å ha tett justispolitisk samarbeid med EU om grenseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme. Gjennom europeisk samarbeid skaper vi økt sikkerhet og trygghet for norske borgere og resten av Europa. Under...

Røde Kors arrangerer i år Finsekurset for 60. gang. Deltakere fra alle deler av redningstjenesten lærer seg å lede redningsoperasjoner under vanskelige vinterforhold.

Mannskaper fra politiet, ambulansetjenesten og brannvesenet øver på PLIVO-prosedyren på Jessheim denne uka. PLIVO er nødetatenes felles prosedyre for håndtering av hendelser der det utøves livstruende vold med våpen eller farlige gjenstander mot flere personer.

TILTAK MOT PASSKØ: Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara har i dag hatt møte med konstituert politidirektør Håkon Skulstad om passkø og aktuelle tiltak på Østlandet. Politiet utvider nå åpningstidene i de tre aktuelle politidistriktene Oslo, Øst og Sør-Øst. Fra 2020 vil politiet sende SMS-varsling til de som må fornye passet sitt – i god tid før det går ut.

Luftambulansetjenesten er helt avgjørende for effektiv behandling, transport og beredskap i akutte situasjoner. Den bidrar til trygghet og sørger for kompetent hjelp ved akutt sykdom eller skade. Statsministeren og samfunnssikkerhetsministeren har besøkt luftambulansebasen i Ål. Sistnevnte fikk en ordentlig luftetur da basepersonalet trente på underhengende uthenting.

Laster...
Laster...