Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Nøkkeloverlevering i Justis- og beredskapsdepartementet ved utnevnelsen av Jøran Kallmyr som ny justis-og innvandringsminister.

Postet:
2019-03-29 13:14:47