Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
TILTAK MOT PASSKØ: Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara har i dag hatt møte med konstituert politidirektør Håkon Skulstad om passkø og aktuelle tiltak på Østlandet. Politiet utvider nå åpningstidene i de tre aktuelle politidistriktene Oslo, Øst og Sør-Øst. Fra 2020 vil politiet sende SMS-varsling til de som må fornye passet sitt – i god tid før det går ut.

Postet:
2019-02-26 15:01:11