Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Norge er en rollemodell i arbeidet med å forhindre korrupsjon blant parlamentarikere, dommere og påtalejurister. Det slår Europarådets antikorrupsjonsorgan (GRECO) fast i en ny rapport. De peker blant annet på at de etiske retningslinjene for påtalemyndigheten nå gjelder for alle i påtalemyndigheten, også dem som jobber i politiet.

Postet:
2019-04-06 08:00:01

Delt innhold:
Norway: a role model for preventing corruption in parliament and among judges and prosecutors
Group of States against Corruption (GRECO) Strasbourg 3 April 2019 ...