Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Vil du jobbe i Lovavdelinga? Her får du utfordrande oppgåver, og vi legg stor vekt på høg fagleg kvalitet, sjølvstende, kunnskapsdeling og gode arbeidstilhøve for den enkelte.

Postet:
2019-03-28 10:45:54

Delt innhold:
Førstekonsulent i Lovavdelinga
Vi har inntil tre ledige vikariat som førstekonsulent i Lovavdelinga. Vikariata er på eit halvt til eitt år med høve til forlenging.