Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Regjeringen har lagt frem en ny handlingsplan mot voldtekt. Den fokuserer blant annet på målrettet forebygging, et godt hjelpetilbud etter voldtekt og god etterforskningskvalitet. Les handlingsplanen på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-voldtekt-20192022/id2637644/

Postet:
2019-03-26 14:00:21

Delt innhold:
Handlingsplan mot voldtekt