Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Siden 1814 har over 90 personer hatt stillingen som justisminister i Norge. Hvem var disse personene, når var de justisministre og hvilke saker var de opptatt av? Morten Ruud har skrevet om dem på www.regjeringen.no/justisministre

Postet:
2019-03-14 10:19:20

Delt innhold:
Norges justisministre