Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Luftambulansetjenesten er helt avgjørende for effektiv behandling, transport og beredskap i akutte situasjoner. Den bidrar til trygghet og sørger for kompetent hjelp ved akutt sykdom eller skade. Statsministeren og samfunnssikkerhetsministeren har besøkt luftambulansebasen i Ål. Sistnevnte fikk en ordentlig luftetur da basepersonalet trente på underhengende uthenting.

Postet:
2019-02-21 12:42:34

Delt innhold:
Trening med luftambulansen