Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var søndag i Molde, der hun møtte mange av dem som deltok i redningen av Viking Sky: – Det er ingen tvil om at dette har vært en svært, svært krevende situasjon. På vegne av regjeringen vil jeg rette en stor takk til alle de involverte som virkelig har vist mot og raushet og ikke minst profesjonalitet under hele aksjonen. Jeg er veldig imponert over redningsmannskapene og alle de nødetatene og frivillige som har deltatt. Jeg vil rette en spesiell takk til mannskapet om bord på de sivile og militære helikopterne som har stått på under veldig krevende forhold. (Foto: JD og Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

Postet:
2019-03-25 09:32:25

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Justis- og beredskapsdepartementet