Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Nytt kvinnefengsel åpnet: – Etableringen av Evje fengsel som et kvinnefengsel er et viktig skritt på veien til å sikre trygge og likeverdige soningsforhold for kvinner, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr. Han åpnet tirdag 9. april det nye kvinnefengslet i Evje og Hornnes kommune, sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. – Kvinner har rett på et like godt tilbud som menn under soning, noe det nye kvinnefengslet bidrar til. Jeg håper at de gode soningsforholdene og tilbudene som fengslet tilbyr vil bidra positivt i de innsattes vei tilbake til samfunnet, sier Kallmyr.

Postet:
2019-04-10 15:31:24

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Justis- og beredskapsdepartementet