Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Vi har god rettssikkerhet i Norge. Hvert år lager World Justice Project – en uavhengig, tverrfaglig organisasjon som arbeider for å fremme rettssikkerhet – en undersøkelse av rettsikkerheten i verden. Også i år gjør Norge det bra: Vi ligger som nummer to av 126 stater. Les undersøkelsen på https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019

Postet:
2019-03-22 13:58:34

Delt innhold:
World Justice Project