Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Styrket kontroll av Europas yttergrense gir økt sikkerhet i Norge Tor Mikkel Wara (Frp) deltok torsdag 7. mars på EUs rådsmøte om justis- og innenrikspolitikk i Brussel. Sikkerheten i Norge øker ved at Europas yttergrense nå skal styrkes. -Norge har bidratt i det viktige arbeidet med å styrke yttergrensen i Europa. Det gir økt sikkerhet i Norge, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP). Det er prioritert for regjeringen å ha tett justispolitisk samarbeid med EU om grenseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme. Gjennom europeisk samarbeid skaper vi økt sikkerhet og trygghet for norske borgere og resten av Europa. Under forhandlingene har Norge vært opptatt av at forvaltningen av yttergrensene i hovedsak må være et nasjonalt ansvar. Bidragene fra Frontex. Det er også positivt at man gjennom å styrke Frontex også ønsker å styrke arbeidet med retur av personer uten lovlig opphold, og at samarbeid med tredjeland om retur skal styrkes. Nå har Norge sammen med Schengen-landene for første gang vedtatt en visumbestemmelse som kobler visum med retursamarbeid. Felles returtiltak som mange land står bak, virker sterkere enn om Norge står alene. -Vi får nå en lovhjemmel for å bruke visumpolitikk som et virkemiddel i retursamarbeidet med tredjeland, der sanksjoner eller belønninger kan brukes for å styrke retursamarbeidet. Dette gir et sterkt politisk signal til tredjeland, sier Wara. De siste årene har det i Schengen-samarbeidet blitt besluttet nytt regelverk og nye systemer for å styrke kontrollen på de felles yttergrensene, og for å styrke kontrollen med hvem som reiser til og oppholder seg i Schengen-området.

Postet:
2019-03-08 13:49:16

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Justis- og beredskapsdepartementet