Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Røde Kors arrangerer i år Finsekurset for 60. gang. Deltakere fra alle deler av redningstjenesten lærer seg å lede redningsoperasjoner under vanskelige vinterforhold.

Postet:
2019-03-06 13:01:40

Delt innhold:
Finsekurset 2019