Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Mannskaper fra politiet, ambulansetjenesten og brannvesenet øver på PLIVO-prosedyren på Jessheim denne uka. PLIVO er nødetatenes felles prosedyre for håndtering av hendelser der det utøves livstruende vold med våpen eller farlige gjenstander mot flere personer.

Postet:
2019-03-01 09:41:07

Delt innhold:
PLIVO-øvelse på Jessheim