Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
- Norsk IKT-kompetanse bidrar i Mosambik. Jeg vil skryte av Sivilforsvaret og DSB. De er med på å gjøre det tryggere både i Norge og internasjonalt, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Postet:
2019-03-22 19:30:05

Delt innhold:
Norsk IKT-kompetanse bidrar i Mosambik
Den norske IKT-eksperten Frode Tangen har reist til Mosambik for å støtte FNs krisehåndteringsarbeid i forbindelse med orkanen «Idai».