Beta
Søket ga 479 treff.
Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:48:43

Regjeringa vil løyve 388 millionar kroner til opprydding etter gruvedrift på Svalbard og 797 millionar kroner til handtering av atomavfall og atomanlegg i Viken. #statsbudsjettet https://t.co/gZJhkHyZNh

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:48:12

Regjeringa vil at fartøy under 15 meter framleis skal vere friteke for kontrollavgift i 2022. Dette kjem av dei nye krava til sporing og rapportering for flåtegruppa. #statsbudsjettet https://t.co/JhxnE5nu0u

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:47:41

Regjeringa foreslår å omprioritere 42 millionar kroner på Forskningsrådets budsjett til styrking av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av framtidas havbruk. #statsbudsjettet https://t.co/ow852Egqw0

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:46:34

Som følgje av auka i CO2-avgifta for fiskeflåten, vil regjeringa utsetje nedtrappinga og heve ramma for ordninga i 2022. #statsbudsjettet https://t.co/j5sQ0wBPC3

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:45:58

Regjeringa vil setje av 10 millionar kroner til å styrkje oppfølginga av FNs havforksningstiår. #statsbudsjettet https://t.co/P6S2pzIL4G

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:45:33

Regjeringa vil setje av 10 millionar kroner til å styrkje oppfølginga av FNs havforksningstiår. #statsbudsjettet https://t.co/P6S2pzIL4G

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:44:55

I #statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringa å løyve 11,7 millionar kroner til vidare utvikling og drift av eit register over reelle rettshavarar. https://t.co/5jiu81yvuD

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:44:12

Regjeringa foreslår å styrke grunnløyvinga til teknisk-industrielle institutt med 29,2 millionar kroner, til 486,6 millionar kroner i statsbudsjettet for 2022. #statsbudsjettet https://t.co/ThzKIhp6Ey

Justisdepartementet
2021-10-12 14:43:39

– Ofrene for kriminalitet skal vite at vi er på deres side. Det er voldsutøveren som skal ha på fotlenken, ikke den voldsutsatte, sier justisminister Monica Mæland: Regjeringen foreslår 10 mill kroner til økt bruk av omvendt voldsalarm. #statsbudsjettet https://t.co/d6f7lMjkSZ https://t.co/9izqRpybt0

Kommunal- og moddep
2021-10-12 13:04:33

- Nå prioriterer regjeringen tiltak som setter fart på omstillingen mot et grønnere samfunn, og utnytter mulighetene teknologien gir oss. Vi foreslår derfor 1,8 milliarder kroner til digitaliseringstiltak over #statsbudsjettet, sier @Lindacath https://t.co/RBLGYdrZ86

Kommunal- og moddep
2021-10-12 12:55:14

Vi skal fortsetje å skape meir og inkludere fleire. For å setje kommunane i stand til å levere gode tenester til innbyggjarane sine, foreslår regjeringa at kommunesektoren får ein vekst i frie inntekter på 2 milliardar kroner i 2022. #statsbudsjettet https://t.co/MwkgSQJduR

Klima- og miljødep
2021-10-12 12:29:28

#Regjeringa foreslår å løyve 40 millionar kroner til ny forskingsinnsats for nullutsleppsteknologi til bruk i større skip i #statsbudsjettet 2022. Regjeringa vil óg føre vidare ordninga for fleire hurtigbåtar: https://t.co/xErQhc8Nwt

Olje- og energidep
2021-10-12 12:26:45

I #statsbudsjettet for 2022 øker regjeringen støtten til forskning og utvikling innen hydrogen og ammoniakk, ved å etablere et eget forskningssenter. https://t.co/kPoWRbaj4m

Olje- og energidep
2021-10-12 12:26:06

Regjeringen foreslår bevilgninger på nær 3,9 milliarder kroner til CO2-håndtering i 2022. 3,45 milliarder kroner går til Langskip og utbetalinger under tilskuddsavtalene med Norcem og @NorLightsJV i #statsbudsjettet. https://t.co/9oNzMSNg80

Helse- og omsorgsdep
2021-10-12 11:54:15

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 å gi lån til tre nye sykehusprosjekter. Det er utbygging ved Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus. Les mer på https://t.co/AAkdVBvVpK #statsbudsjettet https://t.co/9qRrMTpwDG

Helse- og omsorgsdep
2021-10-12 11:51:43

I statsbudsjettet for 2022 foreslås det til sammen 3,8 milliarder kroner knyttet til koronavaksinasjon og beredskapslagring av forsyningskritiske legemidler og smittevernutstyr. Les mer på https://t.co/Fk3qo8i8UQ #statsbudsjettet https://t.co/mULwNjWj6k

Helse- og omsorgsdep
2021-10-12 11:49:07

Regelmessig livmorhalsprøve er svært viktig for å hindre sykdom og død. Nå vil regjeringen bruke 20,5 millioner kroner i 2022 for å tilby hjemmetester til kvinner som ikke har testet seg på 8-10 år. Les mer på https://t.co/ChVP6iPVB2 #statsbudsjettet https://t.co/ozV0Xxmftm

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 11:32:58

Regjeringa satsar vidare på grøn vekst og omstilling, og løyver store beløp til mellom anna Grøn plattform, Nysnø, Ocean Space Center og InvestEU. #statsbudsjettet https://t.co/zhO67Yf2HI

Justisdepartementet
2021-10-12 10:38:28

Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner til å etablere en tilsynsordning for omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak: https://t.co/3elZOoVbyd\n#statsbudsjettet

Justisdepartementet
2021-10-12 10:36:38

Etablering av nasjonalt kompetansemiljø for anvendt kryptologi: https://t.co/vhvxRGIQa3\n#statsbudsjettet

Laster...
Laster...