Beta
Søket ga 483 treff.
Karin Andersen
2021-10-12 16:04:55

RT @SABIMAnorge: #statsbudsjettet #naturkampen "De håpløst lave bevilgningene til å ta vare på natur, understreker nok en gang at den sitte…

Samferdselsdep
2021-10-12 15:13:40

- Trygge skulevegar og nærmiljø er viktig for barn og unge. Det gjer òg at fleire foreldre lar bilen stå fordi det er trygt å sykle eller gå. Derfor aukar vi midlane til trafikktryggleik, seier @KAHareide #statsbudsjettet https://t.co/qGGOFM9Zwk

Samferdselsdep
2021-10-12 15:09:37

- Vi er avhengige av vegane våre. Derfor må dei vere trygge, både fordi vi tek vare på dei og fordi vi bygger nytt. Samstundes jobbar vi for at byane våre blir grønare, seier @KAHareide #statsbudsjettet https://t.co/5zGVWMJg12

BFD
2021-10-12 14:49:19

I januar 2022 blir barnevernsreforma sett i kraft. I #statsbudsjettet føreslår regjeringa 1,3 milliardar kroner i overføringar frå staten til kommunane i samband med reforma. Les meir👇🏻\nhttps://t.co/grsZAwN3tP

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:48:43

Regjeringa vil løyve 388 millionar kroner til opprydding etter gruvedrift på Svalbard og 797 millionar kroner til handtering av atomavfall og atomanlegg i Viken. #statsbudsjettet https://t.co/gZJhkHyZNh

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:48:12

Regjeringa vil at fartøy under 15 meter framleis skal vere friteke for kontrollavgift i 2022. Dette kjem av dei nye krava til sporing og rapportering for flåtegruppa. #statsbudsjettet https://t.co/JhxnE5nu0u

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:47:41

Regjeringa foreslår å omprioritere 42 millionar kroner på Forskningsrådets budsjett til styrking av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av framtidas havbruk. #statsbudsjettet https://t.co/ow852Egqw0

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:46:34

Som følgje av auka i CO2-avgifta for fiskeflåten, vil regjeringa utsetje nedtrappinga og heve ramma for ordninga i 2022. #statsbudsjettet https://t.co/j5sQ0wBPC3

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:45:58

Regjeringa vil setje av 10 millionar kroner til å styrkje oppfølginga av FNs havforksningstiår. #statsbudsjettet https://t.co/P6S2pzIL4G

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:45:33

Regjeringa vil setje av 10 millionar kroner til å styrkje oppfølginga av FNs havforksningstiår. #statsbudsjettet https://t.co/P6S2pzIL4G

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:44:55

I #statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringa å løyve 11,7 millionar kroner til vidare utvikling og drift av eit register over reelle rettshavarar. https://t.co/5jiu81yvuD

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 14:44:12

Regjeringa foreslår å styrke grunnløyvinga til teknisk-industrielle institutt med 29,2 millionar kroner, til 486,6 millionar kroner i statsbudsjettet for 2022. #statsbudsjettet https://t.co/ThzKIhp6Ey

Justisdepartementet
2021-10-12 14:43:39

– Ofrene for kriminalitet skal vite at vi er på deres side. Det er voldsutøveren som skal ha på fotlenken, ikke den voldsutsatte, sier justisminister Monica Mæland: Regjeringen foreslår 10 mill kroner til økt bruk av omvendt voldsalarm. #statsbudsjettet https://t.co/d6f7lMjkSZ https://t.co/9izqRpybt0

Kommunal- og moddep
2021-10-12 13:04:33

- Nå prioriterer regjeringen tiltak som setter fart på omstillingen mot et grønnere samfunn, og utnytter mulighetene teknologien gir oss. Vi foreslår derfor 1,8 milliarder kroner til digitaliseringstiltak over #statsbudsjettet, sier @Lindacath https://t.co/RBLGYdrZ86

Kommunal- og moddep
2021-10-12 12:55:14

Vi skal fortsetje å skape meir og inkludere fleire. For å setje kommunane i stand til å levere gode tenester til innbyggjarane sine, foreslår regjeringa at kommunesektoren får ein vekst i frie inntekter på 2 milliardar kroner i 2022. #statsbudsjettet https://t.co/MwkgSQJduR

Klima- og miljødep
2021-10-12 12:29:28

#Regjeringa foreslår å løyve 40 millionar kroner til ny forskingsinnsats for nullutsleppsteknologi til bruk i større skip i #statsbudsjettet 2022. Regjeringa vil óg føre vidare ordninga for fleire hurtigbåtar: https://t.co/xErQhc8Nwt

Olje- og energidep
2021-10-12 12:26:45

I #statsbudsjettet for 2022 øker regjeringen støtten til forskning og utvikling innen hydrogen og ammoniakk, ved å etablere et eget forskningssenter. https://t.co/kPoWRbaj4m

Olje- og energidep
2021-10-12 12:26:06

Regjeringen foreslår bevilgninger på nær 3,9 milliarder kroner til CO2-håndtering i 2022. 3,45 milliarder kroner går til Langskip og utbetalinger under tilskuddsavtalene med Norcem og @NorLightsJV i #statsbudsjettet. https://t.co/9oNzMSNg80

Helse- og omsorgsdep
2021-10-12 11:54:15

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 å gi lån til tre nye sykehusprosjekter. Det er utbygging ved Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus. Les mer på https://t.co/AAkdVBvVpK #statsbudsjettet https://t.co/9qRrMTpwDG

Helse- og omsorgsdep
2021-10-12 11:51:43

I statsbudsjettet for 2022 foreslås det til sammen 3,8 milliarder kroner knyttet til koronavaksinasjon og beredskapslagring av forsyningskritiske legemidler og smittevernutstyr. Les mer på https://t.co/Fk3qo8i8UQ #statsbudsjettet https://t.co/mULwNjWj6k

Laster...
Laster...