Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Regjeringa vil at fartøy under 15 meter framleis skal vere friteke for kontrollavgift i 2022. Dette kjem av dei nye krava til sporing og rapportering for flåtegruppa. #statsbudsjettet https://t.co/JhxnE5nu0u

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 14:48:12

Delt innhold:
Vidarefører fritak frå kontrollavgift for den minste flåten
Regjeringa vil at fartøy under 15 meter framleis skal vere friteke for kontrollavgift i 2022. Dette kjem av dei nye krava til sporing og rapportering for flåtegruppa.