Beta
Søket ga 1034 treff.
Samferdselsdep
2021-10-27 09:07:31

Møt vår nye samferdselsminister @joinnyg : https://t.co/Pyg9rerBG0

Samferdselsdep
2021-10-25 09:49:14

- Den nye regjeringen vil prioritere vanlige folk. Vi skal gjøre det tryggere og enklere for folk og næringsliv å komme seg rundt, sa samferdselsminister @joinnyg under Transport og Logistikk 2021 i dag. https://t.co/ETwQZRV4Wu

Samferdselsdep
2021-10-18 16:34:43

Nå går det an å ta klimavennlig tog til Gøteborg. Og utover høsten gjenopptas flere av togtilbudene mellom Norge og Sverige. https://t.co/MTzxnHsmpd

Samferdselsdep
2021-10-14 19:02:37

Samferdselsminister @joinnyg er straks klar for sin første opptreden på Dagsrevyen. Lykke til! https://t.co/CKbte0pGde

Samferdselsdep
2021-10-14 18:10:23

Her er en kort video fra ettermiddagens nøkkeloverrekkelse i Samferdselsdepartementet. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård @joinnyg mottok nøkkelkort fra Knut Arild Hareide @KAHareide https://t.co/4GKLabFc7O

Samferdselsdep
2021-10-14 16:49:14

Bilder fra nøkkeloverrekkelsen i Samferdselsdepartementet kan lastes ned fra vår Flickr-konto: https://t.co/VdLNlvmRaP . Alle foto krediteres: Fredrik Naumann https://t.co/Se3GNoj8W4

Samferdselsdep
2021-10-14 13:03:32

Velkommen til Jon-Ivar Nygård @joinnyg som ny samferdselsminister. Den øvrige politiske ledelsen består fra i dag av statssekretær Mette Gundersen og politisk rådgiver Jakob Vorren. Se hele regjeringen her: https://t.co/slPh5j49Uh https://t.co/UI4LSiqjH7

Samferdselsdep
2021-10-14 11:21:12

I Samferdselsdepartementet skjer nøkkeloverrekkelsen i dag kl. 15.45. Redaksjoner som ønsker å dekke denne, må melde seg til sdinfo@sd.dep.no. https://t.co/MMpu4UXyIR

Samferdselsdep
2021-10-14 10:43:58

Her er tidspunkt for planlagte nøkkeloverrekkelser i ettermiddag. I Samferdselsdepartementet skjer nøkkeloverrekkelsen kl. 15.45. https://t.co/piM8Yiy7mX

Samferdselsdep
2021-10-12 15:13:40

- Trygge skulevegar og nærmiljø er viktig for barn og unge. Det gjer òg at fleire foreldre lar bilen stå fordi det er trygt å sykle eller gå. Derfor aukar vi midlane til trafikktryggleik, seier @KAHareide #statsbudsjettet https://t.co/qGGOFM9Zwk

Samferdselsdep
2021-10-12 15:09:37

- Vi er avhengige av vegane våre. Derfor må dei vere trygge, både fordi vi tek vare på dei og fordi vi bygger nytt. Samstundes jobbar vi for at byane våre blir grønare, seier @KAHareide #statsbudsjettet https://t.co/5zGVWMJg12

Samferdselsdep
2021-10-12 10:34:42

- Samferdsel er høgt prioritert òg i 2022. Det viser vi i statsbudsjettet. Meir veg for pengane, grønare byar og ei styrking av konkurranseevne til jernbana er blant prioriteringane, seier samferdselsminister @KAHareide #statsbudsjettet https://t.co/1N3uX15zDu

Samferdselsdep
2021-10-12 10:33:30

- Samferdsel er høgt prioritert òg i 2022. Det viser vi i statsbudsjettet. Meir veg for pengane, grønare byar og ei styrking av konkurranseevne til jernbana er blant prioriteringane, seier samferdselsminister @KAHareide https://t.co/1N3uX15zDu

Samferdselsdep
2021-10-05 15:05:34

- Jeg fjerner ikke kravet om obligatorisk helseattest. Det skal være trygt å ferdes i trafikken, sier samferdselsminister @KAHareide, som nå har mottatt faglige vurderinger om saken. https://t.co/E1G2NcbYg7

Samferdselsdep
2021-10-01 13:33:08

Ei reviderte Bømlopakke gjer det mogleg med utbygging av tre fylkesvegprosjekt. Den består òg av mindre utbetringsprosjekt på fylkesvegane i Bømlo kommune, dersom det står att midlar i pakka. https://t.co/cXG9vjUCPJ

Samferdselsdep
2021-10-01 12:59:28

– Dette åpner for en noe raskere gjennomføring av prosjektet, sier samferdselsminister @KAHareide om regjeringens forslag til ny låneordning for Ringeriksbanen-prosjektet til @nye_veier. https://t.co/7oFCPRM6jB

Samferdselsdep
2021-10-01 12:55:49

Ny konkurranse om drift av regionale flyruter: https://t.co/fHegnhulkC

Samferdselsdep
2021-09-29 14:24:02

Fleire vegar til Nye Veier. - Dei vil mellom anna sjå på moglegheita for å optimalisere prosjekta, altså gjere dei best og billigast mogleg, seier @KAHareide https://t.co/yykML78HGa

Samferdselsdep
2021-09-27 14:57:12

Statens vegvesen har, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet behovet for et skaderegister for bil. - Et slikt register vil bedre forbrukervernet ved bruktbilkjøp, og ikke minst styrke trafikksikkerheten, sier @KAHareide. https://t.co/E8kfo6l7jl

Samferdselsdep
2021-09-24 13:52:39

I dag gjennomfører Samferdselsdepartementet et høringsmøte om ny luftfartsstrategi. Blant dem som kommer med innspill er @NHO_no, @Parat_YS, @flygerforbundet og @avinor. https://t.co/ITmh3SURaY

Laster...
Laster...