Beta
Søket ga 1146 treff.
Samferdselsdep
2022-05-23 15:54:00

Nye regler for elsparkesykler fra 15. juni:\n🛴 Promillegrense på 0,2\n🛴 Aldersgrense på 12 år\n🛴 Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år\n🛴 Omklassifisering til motorvogn\nKrav om ansvarsforsikring fra 1.9. for utleie og fra 1.1. for private. Les mer👇\nhttps://t.co/LebNX984s2

Samferdselsdep
2022-05-20 14:06:42

I kveld deltar samferdselsminister @joinnyg på #dax18 med @NRKesp1 for å diskutere helseattest for eldre. Mer info i vår pressemelding: https://t.co/eMNNQ0DpdC

Samferdselsdep
2022-05-20 12:57:16

- Den midlertidige ordninga med elektronisk billettering på ferjer har fungert godt, og vi veit at mange har ønskt at ho skal bli permanent. Med dette framlegget om lovendring legg vi til rette for at ordninga kan halde fram, seier @joinnyg. https://t.co/0wmZgLk9jN

Samferdselsdep
2022-05-20 12:53:03

-Spesielt strekninga mellom Rugtvedt og Surtebogen i Bamble er dårleg, og det har vore fleire ulukker der. Mange ønsker ein ny veg for å betre framkome og trafikktryggleiken. No sender vi framlegget til finansiering av vegen til Stortinget, seier @joinnyg https://t.co/Z4uBHBRISU

Samferdselsdep
2022-05-20 12:24:00

Regjeringen vil opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger.\nhttps://t.co/GqZUspV4Ud

Samferdselsdep
2022-05-19 15:38:43

- Lastebiltransport er viktig for at samfunnet i Norge skal fungere, og sammen diskuterte vi løsninger for å nå klimamålene, sa statssekretær Viseth, da han i dag møtte @NHO_no, #GrøntLandtransportprogram og @REMA1000_Norge for å snakke om biogass i varetransport. https://t.co/4lSPUXC6QM

Samferdselsdep
2022-05-19 13:53:34

Denne uken arrangerer @avinor den store internasjonale konferansen Routes Europe - @routesonline . Over 1200 deltakere er samlet i Bergen for å diskutere kommersielle muligheter, nye ruter, bærekraft og destinasjonsutvikling. Samferdselsminister @joinnyg var blant innlederne. https://t.co/g4Jxy2hjXY

Samferdselsdep
2022-05-19 13:17:03

The recovery of the aviation industry, airport and infrastructure charges and a sustainable future were some of the topics discussed when Norway's Minister of Transport @joinnyg today met with @RSchvartzman, regional vice president of @IATA in Europe. https://t.co/h7RNPESA55

Samferdselsdep
2022-05-13 14:21:46

For at flere skal velge kollektivtransport, ønsker stadig flere operatører å tilby reiser som er klimavennlige, men også behagelige. Fra 16. mai kan Morten Knudsen i Go-Ahead tilby nye liggestoler på nattog og utvalgte dagtog mellom Oslo og Stavanger. (Foto: SD) https://t.co/18RnJEinqe

Samferdselsdep
2022-05-12 17:38:18

- Ny lufthamn i Bodø er viktig for byutviklinga i Bodø. Regjeringa foreslår no å auke det statlege bidraget, og at staten tek halvparten av risikoen ved uventa kostnadsauke. Det kan gi Avinor handlingsrom til å fatte eit utbyggingsvedtak, seier @joinnyg. https://t.co/zWKDWql8t0

Samferdselsdep
2022-05-12 17:37:31

- Ny lufthamn i Bodø er viktig for byutviklinga i Bodø. Regjeringa foreslår no å auke det statlege bidraget, og at staten tek halvparten av risikoen ved uventa kostnadsauke. Det kan gi Avinor handlingsrom til å fatte eit utbyggingsvedtak, seier @joinnyg. https://t.co/zWKDWql8t0

Samferdselsdep
2022-05-12 17:32:58

- For mange er ferja livsnerven i kvardagen. Det tek denne regjeringa på alvor. Derfor foreslår vi 59 millionar kroner ekstra i 2022 til gratis ferjer på ferjesamband med lite trafikk. Det er god distriktspolitikk, seier samferdselsminister @joinnyg. https://t.co/PIMxG6AVdF

Samferdselsdep
2022-05-09 09:25:41

Sandnes kommune er Årets trafikksikkerhetskommune - @joinnyg ga i dag pris og takket for god viktig innsats.\n\nhttps://t.co/X4knvP2kiZ https://t.co/Xb80HS7JSR

Samferdselsdep
2022-05-09 09:21:40

Sandnes kommune er Årets trafikksikkerhetskommune - @joinnyg ga i dag pris og takket for god viktig innsats.\n\nhttps://t.co/X4knvP2kiZ

Samferdselsdep
2022-05-04 09:43:30

Samferdselsministeren har bedt Statens vegvesen se på tiltak for å hindre avrenning av trafikkfarlig eller potensielt miljøfarlig smeltevann fra fisketransport. Mulige sanksjoner kan være innføring av overtredelsesgebyr som ilegges på stedet. @Presserom \nhttps://t.co/ZA0mdDtTA3

Samferdselsdep
2022-04-29 14:45:21

- Det kommer nye regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, sier samferdselsminister @joinnyg i forbindelse med at norske regler skal samordnes med EUs mobilitetspakke.\n\nhttps://t.co/5jSOz7P6Am

Samferdselsdep
2022-04-29 09:11:56

Regjeringen deler ut 4 millioner kroner til mindre trafikksikkerhetstiltak i hele landet. Støtten går i år særlig til tiltak rettet mot myke trafikanter🚲🚶‍♀️🚶‍♂️\nHele listen finner du her 👇\nhttps://t.co/Pcu9Am1fH8

Samferdselsdep
2022-04-27 09:16:49

- Denne regjeringen setter #trafikksikkerhet høyt. En effektiv og sikker mobilitet er helt avgjørende for å få landet vårt til å gå rundt, sa @joinnyg på #trafikksikkerhetskonferansen til @tryggtrafikk. https://t.co/n9TyKfydBa

Samferdselsdep
2022-04-25 11:15:04

Ukrainian refugees will be granted an extension of the right to drive cars in Norway. \nPress release in Ukrainian: В Норвегії українським біженцям подовжать право на керування автомобілем: https://t.co/JkNrB56gby\nhttps://t.co/PKkCDPLHhH

Samferdselsdep
2022-04-22 15:35:02

Perioden ukrainske førarkort blir anerkjend i Noreg vert utvida frå tre til tolv månader. – Ukrainske flyktningar skal være trygge på at dei kan få køyre bil når dei oppheld seg i Noreg, seier samferdselsminister @joinnyg \n\nhttps://t.co/lgZ80itMN0

Laster...
Laster...