Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
#Regjeringa foreslår å løyve 40 millionar kroner til ny forskingsinnsats for nullutsleppsteknologi til bruk i større skip i #statsbudsjettet 2022. Regjeringa vil óg føre vidare ordninga for fleire hurtigbåtar: https://t.co/xErQhc8Nwt

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 12:29:28

Delt innhold:
Satsing på nullutslepp for store skip
Regjeringa foreslår å løyve 40 millionar kroner til ny forskingsinnsats for nullutsleppsteknologi til bruk i større skip. Regjeringa vil óg føre vidare ordninga for fleire hurtigbåtar med null eller låge utslepp i fylkeskommunale samband.