Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
I #statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringa å løyve 11,7 millionar kroner til vidare utvikling og drift av eit register over reelle rettshavarar. https://t.co/5jiu81yvuD

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 14:44:55

Delt innhold:
Auka openheit om eigarskap i norsk næringsliv
I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringa å løyve 11,7 millionar kroner til vidare utvikling og drift av eit register over reelle rettshavarar.