Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
I #statsbudsjettet for 2022 øker regjeringen støtten til forskning og utvikling innen hydrogen og ammoniakk, ved å etablere et eget forskningssenter. https://t.co/kPoWRbaj4m

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 12:26:45

Delt innhold:
Stor satsing på hydrogen
I statsbudsjettet for 2022 øker regjeringen støtten til forskning og utvikling innen hydrogen og ammoniakk, ved å etablere et eget forskningssenter. Senteret vil motta en årlig bevilgning fra Olje- og energidepartementet på 30 millioner kroner i opptil...