Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Regjeringa vil setje av 10 millionar kroner til å styrkje oppfølginga av FNs havforksningstiår. #statsbudsjettet https://t.co/P6S2pzIL4G

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 14:45:33

Delt innhold:
10 millionar til FNs havforskningstiår
Regjeringa vil setje av 10 millionar kroner til å styrkje oppfølginga av FNs havforksningstiår.