Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Regjeringa foreslår å omprioritere 42 millionar kroner på Forskningsrådets budsjett til styrking av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av framtidas havbruk. #statsbudsjettet https://t.co/ow852Egqw0

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 14:47:41

Delt innhold:
Vil styrkje forsking på framtidas havbruk
Regjeringa foreslår å omprioritere 42 millionar kroner på Forskningsrådets budsjett til styrking av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av framtidas havbruk.