Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Regjeringa vil løyve 388 millionar kroner til opprydding etter gruvedrift på Svalbard og 797 millionar kroner til handtering av atomavfall og atomanlegg i Viken. #statsbudsjettet https://t.co/gZJhkHyZNh

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 14:48:43

Delt innhold:
1,2 milliardar til opprydding etter gruvedrifta på Svalbard og dei norske atomreaktorane
Regjeringa vil løyve 388 millionar kroner til opprydding etter gruvedrift på Svalbard og 797 millionar kroner til handtering av atomavfall og atomanlegg i Viken.